Särkullbarns arvsrätt vid testamente och bodelning vid makes bortgång

Hej,

Jag har en fråga angående mitt arv. Mina föräldrar skildes när jag var ung och min far har nu gift om sig och fått tre nya barn med sin nya fru. Om min far dör före hans fru och han testamenterar bort hela sin förmögenhet till frun, hur kommer jag då åt mitt arv och hur mycket har jag rätt till?

Min andra fråga är: hur räknar man ut vad min far har för förmögenhet när de delar ekonomi helt och hållet. Allt detta ur svenskt perspektiv trots att jag för tillfället är bosatt i Schweiz.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Angående din första fråga är du bröstarvinge till din far. Du är den närmaste arvingen på grund av släktskap, tillsammans med din pappas tre andra barn, 2 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1). Kvarlåtenskapen efter din far ska delas lika mellan bröstarvingarna.

Du är särkullbarn, alltså barn utanför din pappas nuvarande äktenskap, och kan kräva din laglott. Bröstarvingar har absolut arvsrätt, alltså kan man inte göra en bröstarvinge arvslös utan bröstarvingen har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1).

Om din pappa har testamenterat sin kvarlåtenskap till sin fru och du vill ha ditt arv direkt kan du jämka testamentet för att få din laglott, 7 kap. 3 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1). Du måste jämka testamentet inom sex månader efter att du har tagit del av testamentet sedan förlorar du din rätt att jämka testamentet.

I det fall du inte kräver din laglott genom att jämka testamentet kommer du att ha rätt till efterarv, 3 kap. 1 § ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Efterarv innebär att du ärver din far först när hans fru har avlidit. Efterarv beräknas i andelar och storleken på arvet beror på fruns kvarlåtenskap vid hennes bortgång.

Svaret på din första fråga är alltså att du kan komma åt ditt arv genom att 1) jämka testamentet och kräva din laglott eller 2) ärva efter din pappa vid hans frus bortgång i form av efterarv.

För att besvara din andra fråga ska jag gå igenom hur bodelning går till, eftersom det är så man får fram kvarlåtenskapen vid makes bortgång.

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras, 9 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1). Äktenskapet upplöses vid makes bortgång, 1 kap. 5 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K1P5S1). I bodelningen ingår giftorättsgods, 10 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1) vilket är all egendom som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1).

I 11 kap. äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K11P1S1) beskrivs hur en bodelning går till. Först lägger man till makarnas giftorättsgods minus skulder. Därefter lägger man ihop makarnas totala giftorättsgods och delar värdet lika mellan makarna, alltså att makarna får hälften var. I det fall din far inte har någon enskild egendom är hans kvarlåtenskap det som kvarstår efter bodelning. Har din far däremot enskild egendom tar man hans giftorättsgods efter bodelningen och lägger till den enskilda egendomen för att på så sätt få fram din fars kvarlåtenskap.

Värt att notera är att din pappas fru kan jämka bodelningen, 12 kap. 1 § äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230#K12P2S1). Om hon till exempel har mer giftorättsgods än din far och skulle få mindre giftorättsgods efter en bodelning där allt delas på hälften, kan din pappas fru välja att jämka bodelningen. Din fars kvarlåtenskap är då endast hans del av giftorättsgodset, alltså utan bodelning, plus eventuell enskild egendom.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande och att du känner att du fick svar på dina frågor!

Vänligen,

Sarah SaajakariRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning