Särkullbarns arvsrätt vid testamente mellan makar

2016-10-05 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga. Jag och min man är gifta och vi har tillsammans 1 gemensamt barn. Förutom detta har min man sedan tidigare 2 barn, sk särkullsbarn. Vi är gifta sedan en längre tid. Vi har upprättat ett testamente och ett äktenskapsförord som är registrerat hos Tingsrätten 1988. I Testamentet framgår att vid den ene makens bortgång skall makens kvarlåtenskap tillfalla den kvarlevande maken med undantag av laglotter till särkullsbarnen. I Äktenskapsförordet framgår att vid ena makes död skall vår gemensamma fastighet samt en del andra tillgångar utgöra enskild egendom och avkastning av all enskild egendom likaså. Dvs det står att de ej ska äga giftorätt. Vad innebär det i praktiken när min man ex går bort. Vilka rättigheter har särkullsbarnen i detta fall. Utöver de tillgångar som finns noterade i Äktenskapsförordet så finns det inte så mycket mer. Tack på förhand!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då din man går bort kommer särkullbarnen att få ut sin laglott, efter vad som skrivs i testamentet. I det scenario du har beskrivit tycks det vara det enda särkullbarnen har rätt till. Detta gäller under förutsättningen att ert testamente är skrivet med full äganderätt, det vill säga att inget efterarv ska gälla enligt testamentet. Att det inte blir något efterarv innebär att särkullbarnen inte har någon rätt att ärva något av faderns egendom av dig efter din död.

Du skriver inte huruvida ert gemensamma barn är omnämnt i testamentet eller inte. Om ert gemensamma barn inte är nämnt i testamentet kan han/hon jämka testamentet efter din mans död och därmed få ut sin laglott, dock inte mer än så. Men så länge du inte testamenterar bort all din egendom kommer ert gemensamma barn att ärva all egendom efter din död, det vill säga både din och din mans. Det blir här inte tal om efterarv, men funktionen kan sägas bli densamma.

Slutsatsen är i alla fall att särkullbarnen endast har rätt till sin laglott, under förutsättningen att testamentet är skrivet med full äganderätt. Ert gemensamma barn kommer efter din död att ärva all egendom som finns kvar efter er två, såvida du inte då har testamenterat bort allt till någon annan.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll