Särkullbarns arvsrätt, testamente, m.m.

2015-08-24 i Testamente
FRÅGA
Hej! Man och hustru har 3 gemensamma barn. Hustrun har ett särkullbarn. Mannen dör. Hur ärver barnen? Kan hustrun avstå sin lott till fördel för gemensamma barn så att särkullebarnet blir arvlöst?
SVAR

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Särkullbarnet ärver i detta fall inte det mannen efterlämnar. Enbart de gemensamma barnen har arvsrätt. I fall att inget testamente finns, kommer makan att ärva all kvarlåtenskap, varefter de gemensamma barnen ärver sin lott efter det att makan har gått bort. Det finns naturligtvis utrymme för makan att spendera pengar på särkullbarnet, men barnet ärver inte något när makan har gått bort.

Makan kan avstå från att ta del av kvarlåtenskapen så att de gemensamma barnen ärver direkt efter den ena makans död. Ni kan fritt komma överens om hur er kvarlåtenskap ska fördelas efter er död. Ett undantag är att mannen i detta fall inte fritt kan testamentera bort de gemensamma barnens rätt till arv eftersom barn har ett starkt skydd (laglott).

Ni gör enklast detta genom ett testamente. Det kan ni enkelt upprätta via våra avtalstjänster här, där ni får svara på några frågor varpå ni får dokumentet skickat till er mail i PDF-format.

Vänligen

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll