Särkullbarns arvsrätt och testamente

2016-02-16 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. jag är gift och har två barn sedan innan. Min man har ett barn sedan innan. Vi har också ett gemensamt.Vem ärver och hur delas mina tillgångar efter mig? Men ärver vad i procent?Kan jag och min man skriva något testamente till varandra så att vi kan ärva mer för vi har dock varit gifta i 25 år och ser oss som den naturliga arvingen efter varandra.Vad vi hört av ett av barnen så kommer det ena barnet ta precis det han har rätt till. Tänker inte vika sig, vilket låter tråkigt.Mvh Catrine
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns ärvdabalken (ÄB) och regler om bodelning när äktenskap upplöses finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Sammanfattning

Att redovisa exakta procenttal är svårt eftersom det beror på omständigheterna. Eftersom du har tre barn så har du tre bröstarvingar. Utgångspunkten är att de ärver 33 % eller 1/3 av din kvarlåtenskap var men när de får ut detta arv kan variera. Dina barn från tidigare äktenskap har rätt att få ut sina arvslotter direkt medan ert gemensamma barn får vänta på sitt arv till din make dör, om han avlider efter dig. För att förändra arvslotterna kan ni skriva ett inbördes testamente men om något särkullbarn inte vill avstås sin arvsrätt till förmån för efterlevande maken går detta inte att förhindra fullt ut.

Vem ärver när?

Era respektive barn från tidigare förhållanden är era respektive bröstarvingar. Ert gemensamma barn är er gemensamma bröstarvinge och de ingår alla i första arvsklassen enligt 2 kap 1 § ÄB. De barn som inte är gemensamma är vad som brukar kallas särkullbarn. De har alltid rätt att ärva sin respektive förälder direkt när denne framlider så länge de själva inte väljer att avstå sin arvsrätt till förmån för den efterlevande maken enligt 3 kap 1§ ÄB.

Eftersom du har tre bröstarvingar så ska dessa dela på din kvarlåtenskap när du framlider. Det innebär att de har rätt till en arvslott på 33 % var. De två barnen från ditt tidigare äktenskap har rätt att få ut denna arvslott direkt om de inte väljer att avstå sin arvsrätt till förmån för din man, om han skulle överleva dig. Ert gemensamma barn får dock vänta till barnets pappa framlider med att få ut sitt arv eftersom din make har företräde framför ert gemensamma barn enligt 3 kap 1 § ÄB. Om något av, eller båda, dina särkullbarn väljer att avstå sitt arv till förmån för din man har de rätt att ta del i din mans bo när han framlider, precis som ert gemensamma barn, enligt 3 kap 9 § ÄB. Denna arvsrätt kallas efterarvsrätt.

När din make sedan dör ska dina barn ärva en så stor andel i hans bo som de skulle haft rätt till om de tog ut sitt arv direkt när du avled enligt 3 kap 2 § ÄB. Respektive barns efterarvsandel går att räkna ut genom att ta vad din make fick ut i arv från dig (barnens arvslotter) genom hans totala tillgångar efter arvsskiftet och sedan dela summan på antalet barn som avstått sitt arv. Nedan ska jag försöka förtydliga.

När du framlider ska det förrättas bodelning eftersom att äktenskapet då upplöses. Har ni bara giftorättsgods är huvudregeln att 50 % av detta kommer vara din kvarlåtenskap och 50 % vara din mans giftorättsgods. Han kan dock begära att få behålla sin andel av giftorättsgodset vid bodelningen enligt 12 kap 2 § ÄktB. Om ni inte hade lika mycket giftorättsgods kommer fördelningen då bli annorlunda än 50/50. Om någon av er har enskild egendom skulle fördelningen också bli annorlunda men för att enklare förklara utgår jag från att ni endast har giftorättsgods och att ni har lika mycket var. Om alla barnen skulle avstå sitt arv så skulle han efter arvsskiftet ha hälften av sin egendom som arv efter dig och hälften genom bodelning. Barnens efterarv är då totalt ½ och eftersom barnen avstått lika mycket var så ska de få 1/3 var av ½.

Testamente

Ni har alltid möjlighet att skriva testamente där ni testamenterar er kvarlåtenskap till den andre maken. Särkullbarn kan dock oavsett detta begära vad som kallas laglottsjämkning enligt 7 kap 3 § ÄB. Det innebär att de har rätt att få ut hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten direkt, trots testamentet, enligt 7 kap 1 § ÄB.

Om ni vill att barnen ska ha rätt till efterarv efter den sist av er avlidne så ska ni skriva att ni testamenterar all er egendom till varandra med fri förfoganderätt. Då kommer barnen sedan få efterarvsrätt på ovan redovisat sätt. Ni kan också lägga till att ni vill att barnen från tidigare äktenskap ska respektera er vilja och inte kräva ut sin laglott och om de trots detta väljer att begära laglottsjämning så ska den delen av deras arvslott som inte utgör laglott tillfalla den andra av er med full äganderätt. Detta innebär att de barnet inte skulle få ut resterande del av sin arvslott när den siste av er avlider.

Om ett av dina barn tänker ta ut sitt arv direkt oavsett blir det skillnad om ni har ett testamente eller inte. Har ni inget testamente ärver detta barn 1/3 av din kvarlåtenskap direkt när du avlider. Skulle ni ha ett inbördes testamente och barnet begär laglottsjämning så skulle denne endast få ut halva sin arvslott dvs 1/6 av din kvarlåtenskap när du avlider.

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen och ni ska underteckna testamentet i deras närvaro. De ska också vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar. Dessutom ska vittnena underteckna testamentet enligt 10 kap 1 § ÄB. Det finns vissa undantag för vilka som får vara vittnen enligt 10 kap 4 § ÄB. Dessa är personer under 15 år eller personer som på grund av sitt psykiska tillstånd inte vet vad det rör sig om. Ni kan inte heller vara vittnen till varandras testamenten och inte heller era närmsta släktingar, den ni testamenterar till eller någon av dennes närmaste släktingar.

Ni har alltid möjlighet att förklara för era barn att ni vill att den av er som lever längst ska behålla all egendom för att de sedan ska dela på denna när den efterlevande maken dör. Jag rekommenderar er dock att också upprätta ett inbördes testamente där ni ber era barn att respektera att ni vill att de får efterarvsrätt i efterlevande makens bo och att de således inte ska begära laglottsjämnkning av testamentet för att sedan få efterarvsrätt i den efterlevande makens kvarlåtenskap när denne dör. Formuleringarna i ett testamente är viktiga, vill ni ha hjälp att upprätta ett juridiskt korrekt inbördes testamente kan ni enkelt få det vi vår avtalstjänst här.

Att redovisa exakta procentandelar är såldes svårt eftersom det beror på omständigheterna men jag hoppas det var lite svar på dina frågor ändå!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll