Särkullbarns arvsrätt och arvsavstående

2015-06-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Min biologiska far har avlidit och efterlämnat sin fru samt två gemensamma barn. Jag och en och ovetande om en halvbror är särkulle barn till min far. Min halvbror som jag inte vetat om har avstått sin del. Jag har skrivit på ett papper om att jag vill ha min lagliga laglott. Har jag gjort fel eller rätt? Vilken av oss får min halvbrors del som han avstått? Dessutom så har min far skrivit ett testamente sinns emellan hans fru och sig själv. Om jag inte hade varit uppmärksam så hade jag skrivit på det testamentet med stämpeln (detta testamente godkännes till alla delar) får jurister göra så? Deras genensamma fastighet är taxerad till ca 850.000 och lån på ca 1,2 milj. Jag vet att denna fastighet är värd mer än så. Ska jag lita på dom eller försöka ta hjälp av annan jurist? MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om arv finns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. Berättigade till arv efter din far är hans fru, deras två gemensamma barn, du och din halvbror som avstått sin del av arvet. Du har som särkullbarn alltid rätt att få ut din laglott (som är hälften av arvslotten) om du begär detta, vilket innebär att du gjort rätt som skrivit att du vill ha ut din laglott. Om din halvbror helt och hållet har avstått från sin rätt till arv (dvs inte till förmån för den efterlevande makan) får det följden att han helt och hållet avstått från sitt arv från sin far, vilken således aldrig kan krävas senare om han tex skulle ändra sig. Vem som i stället får arvet beror på omständigheterna, tex om din halvbror skriftligen avstått sitt arv till förmån för make/barn (se ÄB 17 kap 2 §), men om inget annat framgår av omständigheterna så gäller en avsägelse av arv även mot din halvbrors eventuella bröstarvingar, som således i så fall inte har rätt att få ut hans del av arvet efter sin far. Det är emellertid svårt att konkret säga vem som tar hans del av arvet i detta fall, eftersom så mycket beror på alla omständigheter som finns.

Om det är så att testamentet som finns hindrar dig från att kunna få ut din laglott, dvs det kränker laglotten, kan du påkalla jämkning av testamentet enligt ÄB kap 7 § 3, och detta ska göra inom 6 månader från det att du fått ta del av testamentet för utfående av din laglott.

Min rekommendation är att ta kontakt med en jurist specialiserad på familjerätt för att se till att allt går rätt till när det gäller arvet efter din pappa, detta kan du tex göra genom att klicka på knappen "boka rådgivning" här uppe till höger.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1070)
2020-08-07 Hur ärver våra särkullbarn?
2020-07-31 Vilken rätt har min makes tidigare barn att få arv?
2020-07-31 Har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott?
2020-07-30 delar min mans barn och vårt gemensamma barn på mitt arv?

Alla besvarade frågor (82666)