Särkullbarns arvsrätt när bodelning inte sker

2019-01-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Min man o jag har skrivit testamente för ett bra tag sedan. Där det står att min mans barn (särkullbarn) skall få sin laglott. Om min man avlider före mig o jag säger jag vill behålla mitt giftorättsgods vad händer då? Gäller testamentet i alla fall? Så hans barn får laglotten då också. Vi har gemensamma barn. Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer inledningsvis förklara hur bodelningen går till om om din man avlider före dig, och därefter förklara vad som händer med hans barns, d.v.s. särkullbarnens arv och era gemensamma barns arv.

Bodelning om din man avlider före dig

Huvudregeln är att bodelning ska ske när den ene maken går bort (9 kap. 1. § ÄktB). Som du själv är införstådd med har du rätt att begära att bodelning inte ska äga rum vilket innebär att var och en av er behåller sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § ÄktB). Ditt giftorättsgods behandlas då i praktiken som om det vore enskild egendom.

Gäller testamentet i alla fall? Vad händer med hans barns arv?

Även om du begär att bodelning inte ska ske så kommer din mans testamente att gälla. Dessutom har särkullbarn rätt att ärva sin förälder oavsett testamente (3 kap. 1 § ÄB). När han går bort kommer de ha rätt att få ut sitt arv direkt medan era gemensamma barn kommer få ta del av sin pappas arv när du går bort (3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande makes arvsrätt gäller alltså framför gemensamma barns rätt, men inte framför särkullbarns rätt .

Din mans giftorättsgods och eventuella enskilda egendom ska fördelas mellan särkullbarnen och era gemensamma barn så att de får sin laglott, även om era gemensamma barns del inte delas ut direkt utan tillfaller dig först. Låt oss säga att din man har 1000 000 i giftorättsgods och enskild egendom efter att du behållit ditt giftorättsgods. Om han exempelvis har 2 särkullbarn och ni har tre gemensamma barn så har varje barn rätt till 200 000 kr var (1000 000/5). Särkullbarnen kommer få sina 200 000 var direkt medan 600 000, dvs era tre gemensamma barns arv går till dig och berättigar dem efterarv efter sin pappa när du går bort. Det kan också tilläggas att du inte har rätt att testamentera bort era gemensamma barns del av arvet om din man går bort, men du får spendera pengarna som du vill, vilket kallas fri förfoganderätt.

Sammanfattningsvis gäller testamentet oavsett om du väljer att behålla ditt giftorättsgods eller inte och särkullbarnen kommer få sitt arv direkt vid din mans död medan era gemensamma barn får arvet efter sin pappa den dagen du går bort i efterarv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mikaela Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för svar! En liten kompletterande fråga bara. Angående exemplet med giftorättsgods på 1.000.000. Om särkullsbarn ska få sin laglott blir det väl 100.000 per barn?
2019-01-31 15:39
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (921)
2019-05-26 Har särkullbarnen rätt att få ut sin del ur kvarlåtenskapen?
2019-05-25 Särkullsbarns arvsrätt
2019-05-24 Särkullbarns arvsrätt
2019-05-14 Arv till utländsk medborgare

Alla besvarade frågor (69301)