Särkullbarns arvsrätt i förhållande till 12 kap. 2 § äktenskapsbalken

2016-12-04 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag och min bror är särkullbarn. Min far har skrivit ett testamente 1999 där han skriver att vi ska tilldelas laglotten. 2005 skrev min far över sin del av fastigheten på nuvarande fru. Inget gåvobrev eller enskild egendom registrerades. Nu har han avlidit och frun har åberopat 12:2 i äktenskapsbalken. Jag undrar om vi kan på något sätt kan häva det? Kan vi åberopa 12:3 i äktenskapsbalken och mena att överlåtelsen på fastigheten inte gick riktigt till? Finns det annars något annat vi borde tänka på eller kan göra i detta läge?Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att en makes egendom ska vara enskild krävs det att någon av punkterna i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken är uppfylld. I den situation som din fråga rör skulle det krävas att din far och hans fru har upprättat ett äktenskapsförord där det anges att fastigheten är hans frus enskilda egendom. Om det inte finns ett äktenskapsförord med sådant innehåll innebär det att fastigheten är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).

När ett äktenskap upplöses ska giftorättsgodset fördelas mellan makarna genom bodelning, enligt 9 kap. 1 § äktenskapsbalken. I denna bodelning ska alltså fastigheten som huvudregel ingå (om inget äktenskapsförord finns). Halva fastigheten ska då tillfalla din fars dödsbo, och på sätt tas med i beräkningen av din och din brors laglotter.

Genom att åberopa 12 kap. 2 § äktenskapsbalken vill din fars fru undvika likadelning och få behålla sitt eget giftorättsgods. Bestämmelsen finns bland annat för att efterlevande make inte ska behöva lämna ut någon av sin egendom till den först avlidne makens särkullbarn. Regeln är till för att skydda den efterlevande maken. Eftersom fastigheten står på din fars fru får ni inte del av fastighetens värde eftersom den räknas till fruns giftorättsgods. Enligt förarbetena till bestämmelsen ska den inställning till jämkningen som den först avlidna makens arvingar har inte tillmätas någon betydelse, utan det ska vara en ovillkorlig rätt för efterlevande make att få bestämma att vardera sidan ska behålla sitt giftorättsgods.

Bestämmelsen i 12 kap. 3 § äktenskapsbalken gäller jämkning av villkor i äktenskapsförord eller i föravtal, vilket skulle vara en annan situation än din fråga rör. Denna bestämmelse går inte att åberopa i syfte att komma runt 2 §.

Så som din far och hans fru har valt att agera rörande fastigheten och bodelningen är alltså tillåtet enligt lag, vilket tyvärr blir en nackdel för er särkullbarn.


Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1191)
2021-06-23 Vilken betydelse får ett testamente för särkullbarnens arvsrätt?
2021-06-14 Kan efterlevande make vid bodelning välja att behålla sitt giftorättsgods?
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?

Alla besvarade frågor (93333)