Särkullbarns arvsrätt i efterlevande make

2016-04-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Är gift och har barn på varsitt håll om han går bort före mig har då hans barn rätt att ärva en del av även mina banktillgångar som jag sparat
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om arvlåtaren var gift är huvudregeln att efterlevande make ärver allt och att eventuella gemensamma barn får vänta på sin arvslott till efter den efterlevande makens död, ÄB 3:1.

Om det finns barn som bara är den ena makens (särkullbarn) har de dock rätt till sin arvslott efter den först avlidne maken innan den efterlevande maken får sin del. Särkullbarn har dock en möjlighet att avstå sin rätt till arv till förmån för den efterlevande maken. Om särkullbarn gör ett sådant arvsavstående har de istället rätt att ta del av boet som blir efter den efterlevade makens frånfälle, ÄB 3:9. Huvudregeln är då att hälften av boet efter efterlevande make går till den först avlidne makens arvingar, ÄB 3:2.

Det innebär att det finns en möjlighet för din makes barn att ta del av dina banktillgångar om det är så att de avstår sin arvslott till förmån för dig samt dina banktillgångar utgör en del av boet som de senare har rätt att ärva.

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn Eriksson
Fick du svar på din fråga?