Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makas arvsrätt

Min far dog och arvet ska fördelas, jag och min syster är särkullbarns, han och hans fru har inga gemensamma barn och hon har inga barn sedan tidigare.

De tillgångar som finns är en fastighet där frun äger 50%. Vid ett skifte- delar jag och min syster lika på fars del (50%?) Min fars fru påstår att hans 50% ska delas mellan henne, mig och min syster. Ärver verkligen frun efter min far?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara frågan kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB).

Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makens arvsrätt

Barn tillhör den första arvsklassen och har då som utgångspunkt rätt att dela lika på den avlidne förälderns kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). När det finns en efterlevande make så har dock denne rätt att ärva framför barnen men detta gäller endast gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det betyder att du och din syster som särkullbarn har rätt att få ut ert arv direkt vid er fars bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Sammanfattning

Om fastigheten är det arv som din pappa lämnar efter sig så är det rätt att du och din syster ska dela på 50%. Alltså ska inte din fars fru ärva honom tillsammans med er. Detta förutsätter att det inte finns något testamente mellan din far och hans fru som säger något annat.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba KristenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning