Särkullbarns arvsrätt framför efterlevande make

2019-01-20 i Särkullbarn
FRÅGA
HejMin fru och jag har inga gemensamma barn , barnen (två) är mina. Går det att testamentera att vår bostad som idag är min bara tillfaller min fru efter min bortgång utan att mina barn kan lägga anspråk på sin del av bostaden (en insatslägenhet).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

Som huvudregel ska enligt 3 kap. 1 § ÄB en efterlevande make ärva sin avlidne make med så kallad fri förfoganderätt. Om det finns barn till den avlidne maken som inte är barn till den efterlevande har dock dessa rätt att utfå sina arvslotter direkt. Maken kan endast ärva även deras arvslotter om de skulle bestämma sig för att avstå sin rätt till dennes förmån enligt 3 kap. 9 § ÄB. Barn till en avliden har rätt att utfå hälften av den totala kvarlåtenskapen som laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Detta gäller även om ett testamente som anger att något annat ska ske finns, 7 kap. 3 § ÄB.

I ditt fall kan du alltså eventuellt testamentera din bostad till din maka. Detta kan bara ske i den mån testamentet inte inskränker dina barns laglottsrätt. Om bostaden utgör mer än hälften av din totala kvarlåtenskaps värde har alltså dina barn rätt att kräva någon del av värdet som en del av sin laglott. Om bostaden utgör mindre än hälften av din totala kvarlåtenskaps värde kan du utan problem låta din maka ärva den. Det är dock värt att notera att du, om du vill att dina barn vid din makas död ska få ärva bostaden efter henne, måste påtala detta i testamentet. Då kommer din maka ärva bostaden med fri förfoganderätt, det vill säga utan rätt att disponera över den efter sin död. Om du inte nämner detta i testamentet kommer din makas släkt ärva bostaden efter henne vid hennes död.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (918)
2019-05-14 Arv till utländsk medborgare
2019-05-07 Hur sker arvsfördelning mellan gemensamma barn och särkullbarn vid efterarv?
2019-05-07 Ärver maken eller särkullsbarnen?
2019-05-07 Hur ärver särkullbarn respektive gemensamt barn?

Alla besvarade frågor (69197)