Särkullbarns arvsrätt efter avstående av arv till förmån för efterlevande make

2016-03-31 i Särkullbarn
FRÅGA
När min mamma dog fanns ett testament mellan henne o maken ( inte min far), deras gemensamma bohag skulle ärvas av den efterlevande maken och hennes bankmedel skulle tillfalla hennes dotter. Jag avskrev mig också min särkull del fram tills maken avlider , detta för han skulle få vara kvar i orubbat bo. Nu har maken avlidit och hans släkt som handhar hans dödsbo hänvisar till testamentet och säger att jag redan fått mitt arv, vilket jag inte anser stämmer ?? Hans släkt har gjort sig onåbara för kontakt med mig! Jag är väl en efterarvinge? Min mammas alla personliga ägodelar i hemmet, har jag ingen rätt att ta del av dem? Med vänlig hälsning Lena
SVAR

Hej Lena, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med antar jag i det följande svaret att de bankmedel som din mor testamenterade till dig togs emot av dig vid hennes död.

Ett särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet vid sin förälders död, men kan även avstå från att ärva till förmån för den efterlevande maken. Om särkullbarnet avstår sin arvsrätt tillkommer en rätt att ärva den efterlevande maken som särkullbarnet avstått sitt arv till förmån för precis på samma sätt som dennes andra arvingar. Denna rätt tillkommer särkullbarnet om denne avstått arvet "till förmån för den efterlevande maken". Se 3 kap. 9 § Ärvdabalken. Den del av ett arv efter en arvlåtare som tillfaller ett särkullbarn kallas arvslott och utgör i detta fall arvingens del av arvlåtarens kvarlåtenskap (egendom). Hälften av arvslotten utgör laglott och genom jämkning av ett testamente kan en arvinge få ut sin laglott.

När din mor dog testamenterade hon även, som jag förstår det, sin del av den gemensamma egendomen (kvarlåtenskapen) till sin make. Som särkullbarn mottog du bankmedel som din mor testamenterat till dig. Om bankmedlet uppgått till värdet den laglott som enligt lag tillkommer dig finns det tyvärr inget du kan göra.

Vänligen,

Johan Kristoffersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll