Särkullbarns arvsrätt

Min f d make avled 2013 och nu har även hans nya fru (mina barns styvmor) avlidit. Ett äktenskapsförord upprättades 2011 där all gemensam egendom, fastighet, kapital, fonder m m tillskrevs nya frun som enskild egendom. Inga barn föddes i det nya äktenskapet. I bouppteckningen efter barnens biologiska far togs endast en släktklenod (möbel) upp som hans enskilda egendom. Min fråga är - vem ärver den nya frun när inga bröstarvingar finns och testamente troligen saknas?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som bröstarvinge har man alltid rätt till sin laglott enligt 7:1 Ärvdabalken (ÄB) se https://lagen.nu/1958:637 Man kan efterge sin rätt till förmån för sin styvmor enligt 3:1, 3:9 ÄB. Detta innebär att man väntar med att få ut sitt arv tills dess att även styvmodern gått bort. Observera att bröstarvingarna ärver sin del från fadern. De har ingen legal arvsrätt från styvmodern. I det fall de inte fått ut något arv från fadern då allt testamenterats som enskild egendom till styvmodern måste varje bröstarvinge jämka för att få ut sin laglott enligt 7:3. Görs inte detta inom 6 månader från att de delgavs testamentet anses bröstarvingarna ha accepterat att deras laglott tillfaller styvmodern. Då anses de alltså inte ha eftergett sin arvsrätt till förmån för styvmodern och ärver därmed ingenting.

Har inte den nya frun några släktingar som är närmare än kusiner och om inget testamente finns kommer hennes arv att tillfalla allmänna arvsfonden, jfr den legala arvsordningen 2:1-3 ÄB.

Gabriella LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”