Särkullbarns arvsrätt

2021-05-11 i Särkullbarn
FRÅGA
hej! min far gick nyligen bort och är omgift sen 70talet med två halvbröder som resultat (jag är hans enda barn sen tidigare) och hans nuvarande fru har inga barn sen tidigare,vad är det som gäller nu med mitt arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsrätt och regler om detta finns i ärvdabalken (ÄB). I mitt svar kommer jag att utgå från att det inte finns något testamente.

Vad gäller nu med ditt arv?

Det är i första hand den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn, som har rätt att ärva (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne var gift ärver dock den avlidnes make eller maka före gemensamma barn. Särkullbarn omfattas inte av detta utan har alltid rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Med särkullbarn menas barn som inte är makarnas gemensamma. I och med att din fars nuvarande fru inte är din mamma räknas du som särkullbarn. Det innebär i sin tur att du har rätt att få ut ditt arv omedelbart.

Viktigt att påpeka är att ett särkullbarn kan välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande maken. Särkullbarnet har sedan rätt att, tillsammans med de gemensamma barnen, få ut sitt arv när båda makarna har avlidit, så kallat efterarv. (3 kap. 9 § ÄB).

Sammanfattning

Du har rätt att få ut ditt arv direkt. Skulle du välja att avstå sitt arv till förmån för din fars nuvarande fru, har du rätt att få det som efterarv istället.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97335)