Särkullbarns arvsrätt

2021-04-25 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Min pappa dog i november han var gift fast inte med min biologiska mamma och dom har inte några gemensamma barn , så nu undrar jag om hans fru har rätt att ärva honom eller om det bara är jag och mina två syskon som har rätt till arvet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar över din och dina syskons rätt till din fars arv. För frågor gällande arv aktualiseras både Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB). Eftersom du inte nämner något eventuellt testamente kommer jag utgå från att sådant inte finns. Jag uppfattar även det som att du och dina syskon har en gemensam mor (alltså inte din fars fru).

I samband med din fars bortgång gjordes bodelning mellan honom och hans fru (23 kap. 1 § ÄB).


Bodelning
I en bodelning inkluderas enbart giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Först måste skulder avräknas från giftorättsgodset (11 kap. 2 § ÄktB). Din fars samtliga tillgångar som inte är enskild egendom kommer då att läggas ihop för att sedan subtraheras med sammanlagda värdet av dina skulder.

Ett objekt kan klassificeras som enskild egendom genom bland annat (7 kap. 2 § ÄktB):

Ett äktenskapsförordOm objektet är en gåva, ska gåvogivaren särskilt ha stadgat att gåvan ska vara enskild egendom.Om objektet är ett arv ska detta ha ärvts genom ett testamente där det särskild ska ha stadgats att arvet.

Därefter ska det sammanlagda värdet av giftorättsgodset (alltså det som kvarstår när hans skulder avräknats från hans tillgångar) fördelas lika mellan honom och hans fru (11 kap 3 § ÄktB). Efter bodelningen läggs din fars andel ihop med hans eventuella enskilda egendom. Detta kommer att motsvara hans kvarlåtenskap.

Särkullbarn
Bröstarvinge är den som är biologiskt barn till den avlidne (2 kap. 1 § ÄB) och enligt den legala arvsordningen ska bröstarvingar i första hand ärva den avlidne. Undantag till denna princip är om den avlidne var gift, då ska kvarlåtenskapen tillfalla dennes efterlevande make i stället (3 kap. 1 § ÄB).

Då din biologiska far är gift med någon som inte är er mor är du och dina syskon att betrakta som särkullbarn till honom. Särkullbarn, som intar en speciell ställning inom arvsrätten, ärver lika mycket som den avlidnes barn med sin make. Som särkullbarn har man rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB), detta skiljer sig alltså från regeln om att efterlevande make ärver kvarlåtenskapen före de gemensamma barnen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att du och dina syskon kan "få ut" ert arv. Detta arv kommer att motsvara er fars kvarlåtenskap delat på tre då ni är totalt tre bröstarvingar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?