Särkullbarns arvsrätt

2021-01-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har ingen kontakt med min biologiska far som numera är omgift och har 2 eller tre barn med den nya kvinnan.Har jag arvsrätt om han skulle gå bort.Anledningen till att jag frågar är att den som jag kallade min pappa gick nyligen bort och där ärvde jag ingenting. Däremot gjorde mina halvsyskon det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om arv återfinns i ärvdabalken (framöver kallat ÄB).

Bröstarvinge är den som är biologiskt barn till den avlidne (2 kap. 1 § ÄB) och enligt den legala arvsordningen ska bröstarvingar i första hand ärva den avlidne. Undantag till denna princip är om den avlidne däremot var gift, då ska kvarlåtenskapen tillfalla dennes make i stället (3 kap. 1 § ÄB).

Då din biologiska far är omgift är du att betrakta som särkullbarn till honom. Särkullbarn, som intar en speciell ställning inom arvsrätten, ärver lika mycket som den avlidnes barn med sin make. Som särkullbarn har man rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB).

Som bröstarvingar har alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inte inskränkas genom testamente.

Sammanfattningsvis så har du rätt att ärva din biologiska far och om han skulle ha uteslutit dig från sitt arv genom skriva testamente kvarstår rätten till din laglott.

Izel Ilyaz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3613)
2021-05-05 Vad kan man göra om man inte kommer överens om vem som ska få behålla katten vid separation?
2021-04-30 Vad krävs för att en framtidsfullmakt ska vara giltig?
2021-04-30 Enskild egendom- historia
2021-04-29 Avtal som har ingåtts av underårigt barn

Alla besvarade frågor (92010)