Särkullbarns arvsrätt

2020-04-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Min fru dog en barn fick sin laglott. Kan han få laglott igen när jag gå bort?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller arvsrätt och således aktualiseras ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar ditt fall som att din fru har ett barn som inte är ert gemensamma. Inom arvsrätten benämns barnet som särkullbarn. Särkullbarn innebär att ena maken har ett barn från en tidigare relation.

Arvsrätten
Som huvudregel ska den efterlevande maken ärva den avlidne makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Om det finns gemensamma barn (bröstarvingar), har de efterarvsrätt och får ärva först när efterlevande maken har gått bort (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Man kan uttrycka det som att efterlevande make ärver bröstarvingarnas arvslott och att bröstarvingarna får ut sin del först när båda föräldrarna har avlidit.

Rättsläget är emellertid annat för särkullbarn. Särkullbarn har nämligen rätt att ta ut sin arvslott direkt när första maken går bort, istället för att ha efterarvsrätt på efterlevande makes kvarlåtenskap (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Detta gäller såvida särkullbarnet inte väljer att avstå från att ta ut sitt arv direkt till fördel för efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB). Om särkullbarnet väljer att avstå, får denne inte ut sin del direkt utan ärver först när efterlevande maken har avlidit (det vill säga samtidigt med de gemensamma barnen).

Omständigheterna i ditt fall
Av vad som framgår av din fråga, har din frus barn (vilken jag förstår är särkullbarn) - tagit ut sin arvslott direkt i enlighet med reglerna. Jag utgår i mitt besvarande från att det inte finns ett upprättat testamente som avviker från lagreglerna. I arvslotten innefattas laglotten; laglotten utgör 50 % av arvslotten (jfr 7 kap. 1 § ÄB). Det framgår inte att särkullbarnet valt att avstå från ta ut sin del för att istället ha efterarvsrätt. Eftersom att särkullbarnet har tagit ut sin arvslott direkt, har denne inte efterarvsrätt på din kvarlåtenskap. Det här innebär att särkullbarnet inte kommer att ärva något när du avlider. Särkullbarnet har redan fått ut sin arvslott (vilken laglotten innefattas i) när din fru avled.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91260)