Särkullbarns arvsrätt

2020-01-16 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi ska gifta oss och har barn i tidigare äktenskap båda två. Vad händer om någon av oss dör med vårt gemensamma hus,bil osv. Vem ärver vad? Mvh Anna o Hasse
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv regleras i ärvdabalken (ÄB) och regler om bodelning med anledning av död regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Jag kommer först att gå igenom vad som gäller vid äktenskapsskillnad vid ena makens död, för att sedan förklara hur arvet fördelas.

Arvskifte på grund av ena makes död

Ett äktenskap upplöses på två sätt, varav det ena sättet är genom den ena makens död, detta framgår av (1 kap 5 § ÄktB) här. När ett äktenskap upplöses genom den ena makens död gäller att en bodelning ska föregå ett arvsskifte (23 kap 1 § 2 st ÄB). Detta innebär att den avlidnes kvarlåtenskap kommer att bestå av dennes andel från bodelningen. I ett äktenskap råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB). I ett äktenskap presumeras all egendom vara giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB). Detta innebär att den egendom som inte utgör enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord ska ingå i en bodelning vid äktenskapets upplösning (9 kap 1 § och 10 kap 1 § ÄktB). I ert fall kommer ert gemensamma hus, bil och så vidare ingå i bodelningen som giftorättsgods, om ni inte bestämmer er för annat.

Särkullbarns arvsrätt

Huvudregeln vid arv när det finns efterlevande make är att makarna ärver varandra (3 kap 1 § ÄB). Om det finns barn som inte är gemensamma (särkullbarn) blir situationen emellertid annorlunda. Ett särkullbarn har rätt att kräva ut sin del av arvet genast då föräldern avlider (3 kap 1 § 1 st 2 meningen ÄB). Det betyder att makens arvsrätt får stå tillbaka. Endast om särkullbarnet väljer att avstå från arvet till förmån för den efterlevande maken kommer efterlevande make ha rätt att ärva (3 kap 9 § ÄB). Maken har därefter rätt till arvet med en så kallad fri förfoganderätt. Särkullbarnets arvsrätt kommer att ta sig formen av ett efterarv då även den efterlevande maken avlider. Men detta bestämmer barnet själv om denne vill göra.

Slutsats

Sammanfattat innebär allt detta att era respektive barn har rätt att ta ut sitt arv direkt när föräldern har avlidit (3 kap 9 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?