Särkullbarns arvsrätt

2019-07-21 i Särkullbarn
FRÅGA
Min pappa har gift om sig och skrivit äktenskapsförord. Vad gäller vid pappas dödsfall om äktenskapet pågår? (Angående min och mina syskons arv)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om äktenskap finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer att börja med att beskriva hur en bodelning går till om din pappa dör, för att därefter berätta hur hans arv skulle fördelas.

Bodelning när äktenskapet upplöses på grund av dödsfall

Om din pappa är gift vid tiden för hans död kommer en bodelning att ske innan arvet fördelas. Bodelning ska ske när äktenskapet upplöses, även när det upplöses på grund av dödsfall (ÄktB 9 kap. 1 §). Ett undantag från denna huvudregel är om den ena maken vid den andres död begär att få behålla sina tillgångar så att bodelning inte sker (ÄktB 12 kap. 2 §).

Huvudregeln är att varje make äger sin egendom och själv ansvarar för sina skulder (ÄktB 1 kap. 3). Dessutom är all egendom giftorättsgods om inget visar sig vara enskild egendom (ÄktB 7 kap. 1 §). Du skriver att de har skrivit äktenskapsord, de kan innebära att de har bestämt att var och en ska behålla sin egendom som enskild, eller att de har undantagit någon särskild egendom som enskild. Om din pappa dör kommer giftorättsgodset räknas samman och fördelas mellan dödsboet efter honom och hans maka. Om det inte finns något giftorättsgods med anledning av äktenskapsförordet kommer var och en behålla sin egendom.

Fördelning av arvet

Efterlevande makes arvsrätt gäller framför gemensamma barns rätt, men inte framför särkullbarns rätt. När det kommer till särkullbarn, dvs. du och dina syskon, är alltså huvudregeln att ni har rätt att få ut ert arv direkt vid er pappas död (3 kap. 1 § ÄB). Ni har rätt att ärva åtminstone hälften av din pappas tillgångar, och dela dessa lika mellan er. Ni kan genom att ett testamente ha rätt att ärva mer än så, men inte mindre.

Om ni vill finns det en möjlighet att istället avstå er rätt till arv till förmån för hans maka (3 kap. 9 § ÄB). Det betyder att ni isåfall väntar med att ärva till den dagen makan går bort. Om ni gör det har ni rätt att få ut en kvotdel av er pappas makas tillgångar som efterarv efter er pappa (3 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattningsvis kommer en bodelning ske om din pappas maka inte begär att någon bodelning inte ska ske. Vilka tillgångar som ska ingå i bodelning är beroende av vad som står i äktenskapsförordet. Om din pappa dör medan de är gifta har ni rätt att ärva er laglott direkt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mikaela Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
H18 Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-22 05:09
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (948)
2019-08-20 Har min dotter från ett tidigare äktenskap rätt att ärva mig direkt trots att jag är omgift?
2019-08-08 Förälder har gift om sig, ärver den nya maken och dennes barn sedan tidigare äktenskap?
2019-08-07 Hur ska kvarlåtenskapen fördelas mellan den avlidnes arvingar?
2019-08-07 Särkullbarn får ut sin arvslott direkt medan gemensamma barn mellan makar har rätt till efterarv

Alla besvarade frågor (72110)