Särkullbarns arvsrätt

Har ärvt enskild egendom efter mina föräldrar. Jag o min man har ett gemensamt barn samt vardera två "särkullebarn". Min fråga: Räknas min enskilda egendom in i de gemensamma tillgångarna om jag går bort först (vilket skulle betyda att även min mans särkullebarn får del därav)?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods under förutsättning att den inte är enskild, se 7 kap. 1 § äktenskapsbalken(ÄktB) https://lagen.nu/1987:230. Dock gäller vid dödsfall att den efterlevande maken kommer att ärva allt, d.v.s. även den enskilda egendomen, med så kallad "fri förfoganderätt", se 3 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) här. Detta kommer med en begränsning! Nämligen om det finns ett särkullbarn med i bilden(vilket det gör i ditt fall) så har han/hon en rätt att direkt ärva dig. Dina särkullbarn har alltså en rätt att direkt få del av sitt arv från din kvarlåtenskap. Detta är ett undantag från huvudregeln i 3 kap. 1 § ÄB, som reglerar att den efterlevande makan har rätt till den bortgångnes kvarlåtenskap. Särkullbarnen har dock en möjlighet att avstå från att ta ut arvet direkt och istället ta del av den andre makens bo vid dennes senare bortgång. Detta regleras i 3 kap. 2 § samt 3 kap. 9 § ÄB. Den totala arvslotten för barnen är hälften av din kvarlåtenskap, se 7 kap. 1 § ÄB. D.v.s. dina tre barn tar en lika stor del av din kvarlåtenskap! 

Sammanfattningsvis, dina särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt om de så vill, men kan lika gärna avstå ifrån detta och ta del av efterarvet vid din mans bortgång. Din man kommer att med fri förfogande rätt ärva din kvarlåtenskap(det som återstår om särkullbarnen tar ut sitt arv) som ert barn sedan får ta del av då din man går bort. Ert gemensamma barn kommer då att ärva både dig och sin fader! Din makes särkullbarn får aldrig del av din kvarlåtenskap, enbart deras faders giftorättsandel samt eventuella enskilda egendom.

Hoppas Du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning