Särkullbarns arvsrätt

2018-01-23 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
En pappa dör han har en dotter. Pappan är omgift. Inget testamente finns och inget äktenskapsförord. Hur fördelas arvet?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Det korta svaret på frågan är att dottern i det fallet har rätt till sitt arv direkt efter sin pappa (med en begränsning). Dottern kan också välja att frivilligt avstå från sitt arv så länge. Jag utvecklar ett längre svar här under.

Ärvdabalken

Finns det inget testamente så regleras frågan om arv helt enligt de bestämmelser som finns i ärvdabalken (ÄB). Enligt 2 kap 1 § ÄB är bröstarvingar (arvlåtarens biologiska barn) närmaste arvingar, och ska få ärva hela kvarlåtenskapen efter den som lämnar arv. Som minst har bröstarvinge/arna alltid rätt till hälften av hela arvslotten (andra hälften kan bara testamente påverka) 7 kap 1 § ÄB.

För din fråga gäller alltså att dottern har rätt till sitt arv direkt. Om dottern vill kan hon dock välja att skjuta på sitt arv till fördel för den efterlevande maken "så länge" och ta sin del senare när den efterlevande maken också avlidit.

Om dottern vill få ut hela sitt arv direkt så finns det dock ett undantag i form av en skyddsregel som säger att den efterlevande maken alltid har rätt att som minst få ut egendom ur kvarlåtenskapen som motsvarar fyra prisbasbelopp. Har maken redan fått egendom i bodelningen eller som enskild egendom ska detta räknas bort från prisbasbeloppen.

Om basbeloppsregeln på detta sätt "inkräktar" på en del av dotterns arvslott måste hon vänta på att få ut den delen som efterarv ändå, alltså när den efterlevande maken också avlidit. 3 kap 1-2 § ÄB.

För att sammanfatta: Särkullbarn har rätt att direkt efter sin förälders död få ut sitt arv. Basbeloppsregeln gäller dock, även mot särkullbarn. Skulle ett särkullbarn på grund av basbeloppsregeln inte få ut sin arvslott så får särkullbarnet i stället en rätt till efterarv.

Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen, eller ringa oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16.

Hälsningar

Robin Uddén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98612)