Särkullbarns arvsrätt

Hej, jag har en fråga Ang arvsrätt med särkullbarn. Jag har varit gift med en kvinna som har två barn. Vi har inga gemensamma barn. Då hon har avlidit, ska jag lösa ut hennes barn. Frågan är om jag kan välja att betala ut 25% ( deras arvslott) nu och att dom ärver resten efter min bortgång? Är det upp till mig att göra på detta viset eller kan dom kräva enl lag att få ut allt direkt?

Med vänlig hälsning Madelaine

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv hittar du i Ärvdabalken (härefter ÄB). Då äktenskap upplöses genom ena makens dödsfall är huvudregeln att efterlevande make ärver med fri förfoganderätt. Ett undantag från detta är dock om den avlidne har särkullbarn, alltså barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott omedelbart och denna arvsrätt går då före den efterlevande maken. Om inget testamente eller liknande finns som säger annat, så ska särkullbarnen ärva 100 % av förälderns kvarlåtenskap. Om testamente eller liknande finns som begränsar denna rätt har barnen åtminstone rätt till att få ut hälften av arvet direkt, dvs 25% vardera. Denna rätt kallas för laglott.

Särkullbarnen kan dock välja att vänta med att få ut arvet eller en del av arvet till förmån för den efterlevande maken enligt 3:1 ÄB och 3:9 ÄB. Det framkommer inte av din fråga om det finns något testamente, därför antar jag att det inte gör det. Barnen har därmed rätt till hela arvet efter den avlidna föräldern men kan vänta med att få ut arvet eller delar av arvet till att du, den efterlevande maken har avlidit. Detta är något som du och barnen i så fall får komma överens om. Om de går med på detta så får du fram tills att du avlidit nyttja den bortgångne makens egendom med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att du får spendera/sälja egendomen men med vissa undantag. Det är exempelvis inte tillåtet att skänka bort en stor del av arvet i gåva och inte heller att testamentera bort egendomen. Detta p.g.a. att arvet efter den först avlidne ska fördelas på särkullbarnen efter din bortgång.

Hoppas mitt svar hjälpte dig! Återkom om något är oklart eller om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda RovaRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning