Särkullbarns arvsrätt

2014-12-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej ! Jag och min fru flyttade till Finland för 3 år sen och ärvde en gård här ,efter min far som lever än och bor på äldreboende,för tidigt arv tror jag det heter,jag står som ägare till gården. Frågan är vi har två barn tillsammans och min fru har tre barn sen tidigare förhållanden, alla barnen bor kvar i Sverige.Om en av oss går bort ,vad händer då ? Kan min frus barn från tidigare föhållande kräva att få ut nått arv då ? Och vad blir skilnaden om jag dör först eller min fru först ?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

Jag antar i mitt svar att du och din fru inte har ärvt eller fått enskild egendom och att ni inte har något äktenskapsförord. Ett gift par utan äktenskapsförord delar vid den enes död eller vid skilsmässa lika på egendomen som paret tillsammans har, äktenskapsbalken 7 kapitlet 1 § och äktenskapsbalken 10 kapitlet 1 §. Det innefattar även egendom som den ena fått som förskott på arv eftersom att den egendomen ägs fullt ut av personen. Det innebär alltså att all den egendom som ni äger ska värderas till ett belopp. Vi tar som exempel att all er egendom tillsammans uppgår till 1 000 000 kr. Det beloppet ska sedan delas på hälften äktenskapsbalken 11 kapitlet 3 §, alltså 500 000 kr, och det är varderas andel. Har ett gift par bara gemensamma barn ska den avlidnes andel tillfalla den efterlevande, ärvdabalken 3 kapitlet 1 §, som med fri förfoganderätt får använda egendomen tills att även denne avlider och då ärver barnen de båda föräldrarna gemensamt.

De barn som din fru har sedan tidigare förhållanden kallas särkullbarn och de har enligt ärvdabalken 3 kapitlet 1 § rätt att ärva sin mamma när hon avlider. De behöver inte vänta tills du avlider för att få ut arvet från sin mamma vilket dina barn behöver.

Om vi antar att din fru dör först så skulle det innebära att hennes andel ska delas på fem, eftersom att hon har fem barn. Särkullbarnen får ut sin del av arvet direkt om de begär det. Särkullbarnen kan alltså kräva ut sin laglott om 100 000 kr var vid deras mammas död. Era gemensamma barn får vänta med att få ut de resterande 200 000 tills du avlider och du har således fri förfoganderätt till den delen av arvet fram till din död. Detta innebär att om ni i övrigt inte har mycket egendom av värde kan du bli tvungen att sälja fastigheten för att särkullbarnen ska kunna få ut 3/5 av deras mammas andel. Din frus barn kan vid en sådan situation avstå från sitt arv tills att du avlider så att du kan bo kvar. Det finns dock en minimiregel som innebär att du vid din frus död åtminstone har rätt att totalt från er egendom erhålla 4 gånger prisbasbeloppet. För 2014 är det 177 600 kr, och den summan har du företrädesrätt till.

Om du avlider först så kommer din fru att erhålla sin egen andel samt din andel med fri förfoganderätt. Alltså i exemplet 500 000 kr vilket är hennes egen egendom som hennes arvingar ärver när hon avlider och 500 000 kr som hon får använda med fri förfoganderätt och som dina arvingar ärver när hon avlider. Särkullbarnen kommer även då att få ett större arv eftersom att fastighetens värde ökar den hälften-andel som hon får ut av er gemensamma egendom.

Om du och din fru inte vill följa äktenskapsbalkens regler kan ni upprätta ett äktenskapsförord som undantar fastigheten från ert giftorättsgods och istället gör det till din enskilda egendom, äktenskapsbalken 7 kapitlet 3 §. Ta kontakt med en jurist så kan denne ordna det.

Skriv gärna en ny fråga om det är något som fortfarande är oklart. 

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1062)
2020-07-11 Kan en avliden makes barn göra anspråk på den efterlevandes makens bostad och som var parets gemensamma, trots att det är den senare som köpt bostaden?
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (81797)