Särkullbarns arvsrätt

2017-11-21 i Särkullbarn
FRÅGA
Gifta med särkullebarn Bouppteckning lgh( bostadsrätt) ca 500000krHans bankkonto ca300000kr hennes bankkonto ca 100000kr Vad har den avlidnes barn rätt till? Finns inget skrivetmonkan24@ hotmail.comTacksam för svar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att gifta makar har arvsrätt efter varandra och att denna arvsrätt går före eventuella barns arvsrätt. Har paret gemensamma barn får således dessa vänta på att få ut arvet efter den förälder som avlider först tills den efterlevande föräldern slutligen också avlider, så kallat efterarv. Detta gäller dock inte särkullbarn. Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makes arvsrätt. Förutsatt att makarna inte har något testamente ärver alltså särkullbarnet allting efter sin förälder - den efterlevande maken ärver ingenting. Detta kan justeras en aning genom testamente, men särkullbarnet har alltid rätt till hälften av sin arvslott oavsett vad testamentet säger, så kallad laglott. Man kan genom testamente alltså endast beröva särkullbarnet från halva arvet.

Observera emellertid att även om den efterlevande maken inte ärver något så ska fortfarande bodelning av makarnas giftorättsgods göras, eftersom äktenskapet upplöses genom den enas död. Innan särkullbarnen får ut sitt arv ska alltså makarnas giftorättsgods läggas samman och delas på hälften och vardera make tilldelas var sin hälft. Det särkullbarnet ärver, dvs sin avlidne förälders förmögenhet, är då den hälft som tilldelas den avlidne föräldern vid bodelningen.

Förutsatt att all egendom i det äktenskap du beskriver i frågan är giftorättsgods och inte enskild egendom, vilket jag tolkar det som, ska allt först läggas samman (500 000 + 300 000 + 100 000 = 900 000) och delas på hälften. Både den efterlevande och den avlidne maken får alltså 450 000 vardera. Särkullbarnet har då rätt att få ut 450 000 i arv.

Det är dock inte obligatoriskt för särkullbarnet att plocka ut arvet direkt, utan denne kan vänta och ta ut efterarv efter att den efterlevande avlider (precis som gemensamma barn får göra). Det är emellertid helt upp till särkullbarnet själv att besluta om detta.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97596)