Särkullbarns arvsrätt

2017-10-16 i Särkullbarn
FRÅGA
Ett exempel: Pappa har lämnat efter sig 1 000 000 kr efter sin död.Han var omgift (inte min mamma). De hade inga barn ihop men hade 4 barn var från tidigare äktenskap.Har jag förstått saken rätt att nu när pappa är död så får jag och mina 3 syskon dela på 500 000kr (alltså 125 000 kr var)?? (hans fru/änka får 500 000 kr)Under förutsättning att inget testamente skrivits!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Efterlevande make ärver inte framför särkullbarn
I 3 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB) framgår det att efterlevande make (er pappas fru) inte ärver med förtur framför särkullbarnen (du och dina tre syskon). Det innebär att du och dina tre syskon ärver allt efter er pappa. Ni får då 1/3 var av 1 000 000 kr.

Detta förutsätter dock att ni inte avstår från ert arv, och att er pappas fru har egendom till värde av 4 x prisbasbeloppet efter bodelningen som skett till följd av er pappas död. I annat fall har hon rätt att få så mycket som saknas ur er pappas kvarlåtenskap. Den del som er pappas fru i sådana fall ärver, får ni sedan i efterarv när er pappas fru går bort. Detta framgår av 3 kap. 1 § 2 st. och 3 kap. 2 § ÄB.

Vi tar ett exempel för att göra det lättare:
Din pappa = A - Din pappas fru = B
Efter bodelningen mellan A och B har B totalt 150 000 kr. Eftersom prisbasbeloppet ligger på 44 800 i år behöver B ytterligare 29 200 för att komma upp till 4 x prisbasbeloppet (179 200 kr). De 29 200 kr får hon utav A:s kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och det resterande som finns kvar fördelas mellan dig och dina syskon.

Fri förfoganderätt innebär att B får disponera egendomen hur hon vill men hon får inte testamentera bort den.

Det som B fick av A:s kvarlåtenskap får du och dina syskon sedan i efterarv när B går bort. Efterarvsandelen motsvarar arvet som B fick efter A, dividerat med hennes totala egendom efter bodelning + arvskifte, dvs. 29 200/179 200.


Alltså ärver du och dina syskon allt efter er pappa om hans fru har egendom till värde av 4 x prisbasbeloppet efter bodelningen, annars gäller det nyss nämnda.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95697)