Särkullbarns arvsrätt

Jag äger 100% av allt, och det gjorde jag redan innan vi fick gemensamt barn och innan vi gifte oss. Han har ett barn sedan tidigare. Men hur blir det med arvet/laglotte den dagen om maken dör innan mig?? Eftersom att vi är gifta, ärver särkullsbarnet delar av de jag ägt sedan innan vi gifte oss? Alltså huset, bilarna osv... Eller ärver särkullsbarnet endast de pappan äger?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om någon av er går bort upplöses ert äktenskap (1 kap. 5 § äktenskapsbalk, ÄktB). När äktenskapet upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § ÄktB). Huvudregeln är att all makarnas egendom är giftorättsgods och därför ska ingå i en bodelning (7 kap 1 § , 10 kap 1 § ÄktB). Den egendom som är en makes enskilda ska inte ingå i en bodelning. Vilken egendom som är enskild framgår av 7 kap 2 § ÄktB. Genom äktenskapsförord kan ni exempelvis bestämma att viss egendom ska vara enskild och därmed inte ska ingå i en bodelning (7 kap 3 § ÄktB). I bodelningen ska makarna dela på hälften av giftorättsgodset, så att hälften går till den efterlevande maken och hälften går till den döde makens kvarlåtenskap (11 kap. 3 § ÄktB). Det finns dock en regel i 12 kap 2 § ÄktB som innebär att efterlevande make på begäran kan undvika en bodelning. Varje make behåller då sin egendom.

Enligt 3 kap 1 § ärvdabalk, ÄB ska, om arvlåtaren var gift, kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Om arvlåtaren däremot efterlämnar sig någon bröstarvinge som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, så kallade särkullbarn, gäller dock att de har rätt att ta ut sitt arv direkt efter sin avlidne förälder (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn kan dock välja att avstå sitt arv från sin förälder så att den efterlevande maken får det. När den efterlevande maken sedan dör har särkullbarn som avstått sitt arv rätt till efterarv från den först avlidne maken (3 kap. 9 § ÄB). Att ha rätt till efterarv innebär en rätt till en andel ur den efterlevande makens arv när denne dör som motsvarar det man avstod vid den först avlidne makens död. Finns det både gemensamma bröstarvingar och särkullbarn innebär det att den efterlevande maken per automatik ärver de gemensamma bröstarvingarnas arvslotter, men alltså inte särkullbarnets arvslott.

I ditt fall skulle det alltså innebära att du skulle ärva ert gemensamma barns arvslott medan din makes särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet efter din make på en gång.

Hoppas att detta var till hjälp.

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”