Särkullbarns arvsrätt

2017-03-01 i Särkullbarn
FRÅGA
Vad ärver ett särkullbarn? Slås gifta makars gemensamma tillgångar ihop (bankmedel, aktier mm)? Jag menar ej egendom utan allt annat som makar innehar. Ärver ett särkullbarn några pengar som tilhör den make som ej är förälder? Eftersom man som gift äger allting tillsammans. Eller ärver särkullbarnett endast tillgångar efter sin egen förälder?
SVAR

Hej och tack för att du skriver till oss på Lawline!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (1958:637) (ÄB) (här) och regler om bodelning återfinns i äktenskapsbalken (1987:430) (ÄktB) (här).

Ett särkullbarn har ingen lagstadgad arvsrätt till en styvförälder. Barnet har dock givetvis arvsrätt till den biologiska föräldern (se här). Vad som utgör den biologiska förälderns egendom är dock inte helt enkelt då föräldern är gift. Innan arvet fördelas efter föräldern ska nämligen en bodelning med dennes make först genomföras (se här).

I bodelningen kommer som huvudregel värdet av all egendom som den avlidne maken ägde slås samman med värdet av den egendom som den kvarlevande maken äger, och det sammanlagda värdet kommer delas lika sinsemellan (se här).

Här kan vi tänka oss två scenarior, det första då den avlidne förälderns skulle "förlora" på bodelningen, och dödsboet alltså skulle behöva ge upp egendom till den kvarlevande maken. Detta innebär att arvet efter den avlidne minskar.

Det andra scenariot är då den kvarlevande maken istället skulle "förlora" på bodelningen, och i och med det behöva ge upp egendom till den avlidnes dödsbo och i förlängningen den avlidnes arvingar. I denna situation har kvarlevande make alltid möjlighet att avstå från likadelningen enligt (se här). Detta innebär att en arvinge till den kvarlevande maken inte kan bli skyldig den avlidne makens arvingar om denne nyttjar sagda regel.

Jag hoppas detta besvarade dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1126)
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?
2021-01-10 Möjlighet att ge efterlevande make all kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (88108)