Särkullbarns arvsrätt

2016-11-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Min fru har dött. Hon har en son sen tidigare äktenskap, vi var gifta och har ett hus, hur mycket ärver hennes son?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att säga att jag beklagar sorgen, jag hoppas att mitt svar kan hjälpa till med de juridiska problemen. Eftersom din fråga handlar om arv och eftersom du och din fru var gifta finner du de tillämpliga reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) och i ärvdabalken (ÄB).

När en make avlider ska en bodelning ske, där delas giftorättsgodset upp mellan makarna efter avdrag för skulder. Huvudregeln är att allt giftorättsgods delas på två och makarna får hälften var. Vad som klassas som giftorättsgods regleras i 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. Den totala egendom som faller på din frus sida i bodelningen är det som utgör arvet efter henne.

Eftersom din frus son är ett särkullbarn har han rätt att få sitt arv direkt, han kan dock välja att avstå till fördel för dig och istället få ut sitt arv från hans mor vid din bortgång enligt 3 kap. 9 § ÄB.

Om ni har några gemensamma barn går din arvsrätt före deras, de får därmed ut sitt arv från deras mor vid din bortgång. Om det finns fler barn än din frus son skulle arvet efter din fru delas upp på antalet barn och särkullbarnet skulle ha rätt att få ut sin del nu, resterande del skulle du ärva med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att du skulle kunna använda egendomen men inte testamentera bort den, detta eftersom den redan är tänkt att gå till de gemensamma barnen som arv efter deras mor.

Ibland förekommer det att makar testamenterar att särkullbarn endast har rätt att få sin laglott vid förälderns frånfälle, och den återstående delen av arvet vid den kvarlevande makens frånfälle. Om så är fallet kommer din frus son att få ut sin laglott nu och sedan få efterarv efter hans mor vid din bortgång. Om det inte finns något testamente har sonen dock rätt att få hela sin arvslott nu. Om han är enda barnet innebär det all egendom efter hans mor.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga, du är varmt välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Elin Nordeman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1127)
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?

Alla besvarade frågor (88136)