Särkullbarns arvsrätt

2016-10-16 i Särkullbarn
FRÅGA
Kan man med gåvobrev som man har mellan två makar liggande tills man dör göra särkullebarn arvslös ?.Eller kan man aldrig skriva bort dom ?.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om arv regleras i Ärvdabalken, ÄB, du hittar lagen här.

Särkullbarn har rätt till arv efter sin avlidne förälder då särkullbarnet är en bröstarvinge, se ÄB 2 kap 1 §. Även om ett testamente skrivs som helt utesluter särkullbarnet, har särkullbarnet rätt att påkalla jämkning av testamentet (enligt ÄB 7 kap), för att på så vis få rätt till sin laglott. Laglotten utgörs av halva arvslotten. En person kan alltså med hjälp av ett testamente minska särkullbarnets rätt till arv, men aldrig göra barnet helt arvlöst.

Vidare finns det en regel i ÄB 7 kap 4 § som stadgar att om en person under sin livstid givit bort gåvor under sådana omständigheter att det är till syftet är att likställa med testamente (för att förordna om kvarlåtenskap osv) ska värdet av dessa gåvor läggas till kvarlåtenskapen då beräknande av särkullbarnets laglott görs. Denna regel finns alltså för att en förälder i praktiken inte ska kunna göra ett särkullbarn arvlöst genom att ge bort all sin egendom till någon annan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86944)