FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn10/08/2016

Särkullbarns arvsrätt

Min far ett barn, mig , sedan ett tidigare förhållande. Han är nu omgift och har ett gemensamt barn med sin nya fru. Både jag och min halvsyster är över 18 år.

Min fråga gäller arv för särkullsbarn, d.v.s. jag.

1. Om min fars fru dör först så ärver min far allt efter henne och jag och min syster ärver efter honom när han går bort. Stämmer det?

2. Men om min far går bort först, hur fördelas arvet mellan mig, min syster och min fars fru?

Jag vet inte om något testamente finns upprättat eller ej.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Nedan ska jag försöka svara på dina frågor, jag kommer nu svara utifrån att det inte finns något testamente.

1. Utgångspunkten är att närmsta arvingar är en persons avkomlingar, dessa kallas bröstarvingar, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Det innebär att din halvsyster är din fars frus närmsta arvinge. Om din fars fru dör först så är huvudregeln att hennes kvarlåtenskap tillfaller din far enligt 3 kap. 1 § ÄB. Din halvsyster "avstår" då sitt arv från sin mamma och det arvet får hon sedan ut som efterarv enligt 3 kap. 2 § ÄB. Det innebär att när din far sedan dör kommer din halvsyster få ut ett arv från sin mamma, och du och hon kommer få dela på din pappas "del" av hans kvaråtenskap, den delen han inte ärvde från sin fru. Din halvsyster kommer då få två arv, medan du får ett arv från din pappa.

2. Utgångspunkten är forfarande att närsta arvingar är en persons avkomlingar, dvs du och din halvsyster. Vidare är huvudregeln forfarande att eftersom din far är gift så ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, hans fru. Men då han har dig, som inte är han och hans frus gemensamma barn, ett särkullbarn, så gäller denna huvudregel inte din arvslott. Du och din syster får dela på din fars kvarlåtenskap, ni får en halv andel var. Hennes halva kommer tillfalla hennes mamma med rätt till efterarv för henne, precis som om hennes mamma dog först. Din halva däremot kommer tillfalla dig direkt, så länge du inte väljer att avstå från den till förmån för din fars fru och sedan ta ut arvslotten som efterarv på samma sätt som din syster, enligt 3 kap. 1 och 9 §§ ÄB.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,Hanna RappmannRådgivare
Hittade du inte det du sökte?