Särkullbarns arvsrätt

2016-05-28 i Särkullbarn
FRÅGA
Hur ärver särkullbarn sin förälder som är gift. Ärver mannen någon del av frun. Hur kan man lösa det så att maken får bo kvar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel ärver den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen och innehar denna med fri förfoganderätt. Detta innebär att när den efterlevande maken senare går bort erhåller arvtagarna till den först avlidna maken dennes kvarlåtenskap. Om det dock finns särkullbarn till den först avlidna maken har dessa rätt att direkt ärva sin mor/far efter dennes död. Detta följer av Ärvdabalken 3 kap. 1 §. Ett särkullbarn kan dock avstå från denna rättighet och låta den efterlevande maken överta egendomen med fri förfoganderätt.

En arvlåtare har dock alltid möjligheten att utlova hälften av sin kvarlåtenskap i testamente. Den andra hälften har bröstarvingarna (barnen) enligt bestämmelser i Ärvdabalken 7 kap. tvingande rätt till att ärva.

Problematik uppstår dock om det som vill testamenteras om utgör mer än hälften av kvarlåtenskapen. Det är fortfarande fullt möjligt för arvlåtaren att skriva testamente om det, men bröstarvingarna kan i efterhand kräva jämkning av testamentet och därmed hävda sin rätt. Om de dock inte påkallar jämkning inom 6 månader efter att testamentet delgivits, blir testamentet giltigt.

Om egendomens värde dock understiger hälften av samtliga kvarlåtenskapen föreligger inte denna problematik och egendomen kan till fullo tillskrivas någon annan än en bröstarvinge i testamente.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander Ahlfont
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1127)
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?

Alla besvarade frågor (88213)