Särkullbarns arvsrätt

2015-11-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur mycket rätt av arvet jag har då min mor gifte sig på dödsbädden med sin man. Dom hann vara gifta i 12 timmar innan hennes bortfall.Jag är särkullbarn och han är inte min far.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv regleras i ärvdabalken. Som särkullbarn har du rätt att få ut din arvslott direkt då din mor avlidit (3 kap. 1 §). Om du är din mors enda bröstarvinge har du rätt till hälften av hennes kvarlåtenskap (andra hälften ärvs av maken), såvida inte något testamente eller äktenskapsförord stadgar något annat. Skulle det exempelvis finnas ett testamente med bestämmelser om arvets fördelning kan det vara bra att veta att du alltid har rätt till åtminstone laglotten, d.v.s. hälften av arvslotten (7 kap. 1 §).

Välkommen att höra av dig igen om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll