Särkullbarns arvsrätt

Har särkullbarn rätt att göra anspråk på arvet efter vår mor? Min och min helsysters far dog -96. Far hade 2 särkullbarn innan han gifte sig med vår mor. Det finns inga uppgifter om arvanspråk till särkullbarnen då far dog. Vår mor dog nyligen på särskilt boende och efterlämnade drygt 100.000 Skr. Min syster och jag undrar nu om vår avlidne fars särkullbarn på något sätt fortfarande kan göra anspråk på att vara s.k. efterarvingar då inga handlingar eller testamente finns efter vår avlida far?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Särkullbarns arvsrätt finns beskrivet i ärvdabalken. Om arvlåtaren var gift är huvudregeln att arvlåtarens make får hela kvarlåtenskapen, ÄB 3:1. Man säger att den efterlevande maken ärver med försteg framför arvlåtarens bröstarvingar (barn) och sedan får barnen i sin tur ärva den efterlevande maken när denne går bort.

Men om arvlåtaren har särkullbarn har den efterlevande maken inte rätt till särkullbarnens arvslott om inte särkullbarnen avstår från den, ÄB 3:1. Detta borde alltså ha reglerats när er far dog. Om särkullbarnen har avstått från sin arvslott till förmån för er mor så har de rätt att tillsammans med övriga bröstarvingar dela på hälften av boet som er mor lämnat efter sig, ÄB 3:2.

Hoppas att detta besvarade er fråga

Vänligen

Björn ErikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning