FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn29/04/2015

Särkullbarns arvsrätt

Hej. Jag och min man funderar på att köpa hus (min mormors hus) Vi har ett gemensamt barn och han har ett barn ifrån tidigare förhållande. Vi är gifta. Hur fungerar det med huset ifall om min man går bort. Kan hans tidigare barn kräva mig på pengar (sitt arv) och hur räknar man det? På vad huset är värt eller vad vi köpte det för? Vill ju kunna bo kvar i mitt släkhus. Vad är bästa lösningen? Hur gör man? Hur delar barnen? Och jag då?

Lawline svarar

Hej

Tack för din fråga jag ska försöka besvara den så gott jag kan!

Då en person avlider ärver dennes bröstarvingar hela kvarlåtenskapen. Arvlåtarens barn ärver lika stor del (arvslotten), se 2 kap 1 § Ärvdabalken som du hittar här. Om arvlåtaren var gift vid sin död, skall kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Om den först avlidna maken har särkullbarn har de dock rätt att få ut sitt arv direkt. Särkullbarnen kan dock välja att avstå denna rätt till förmån för efterlevande make. Särkullbarnen har sedan rätt till efterarv, 3 kap 1,2 och 9 §§ ÄB.

Om din make dör ärver alltså hans två barn (ert gemensamma och hans särkullbarn) hela hans kvarlåtenskap med 50% vardera, förutsatt att inget testamente finns. Den del som tillfaller ert gemensamma barn tillfaller automatiskt dig, men den del som tillfaller din makes särkullbarn kan alltså komma att tillfalla särkullbarnet om denne kräver ut sin arvslott. Denna del behöver däremot inte vara ert gemensamma hus, utan du kan köpa ut särkullbarnet med annan egendom.

Kvarlåtenskapen räknas på marknadsvärdet, dvs din makes del i huset är marknadsvärdet på huset den dagen han dör. Hans särkullbarn har alltså rätt till 25% av husets värde och du har rätt till 50+25 % av husets marknadsvärde. Om marknadsvärdet är 1 000 000 för huset och din make har ytterligare 1 000 000 i tex kontanta medel på ett bankkonto så är särkullbarnets del av kvarlåtenskapen 750 000 (250' för huset och 500' kontanta medel). Om särkullbarnet sedan får summan i kontanta medel, fastigheter eller lösa saker spelar ingen roll.

Hoppas det var svar nog på din fråga!

Vänliga hälsningar

Eric BrinckRådgivare