Särkullbarns arvsrätt

2015-04-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag är gift och har ett gemensamt barn med min man. Han har två särkullbarn, jag har ett. Jaghar ärvt en summa pengar. Om min man avlider före mig, kommer hans tidigare barn att ta del av mitt arv? Om så, hur kan man undvika detta?VänligenLG
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken ska om arvlåtaren var gift kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Om arvlåtaren hade särkullbarn ärver dock den efterlevande maken endast särkullbarnens arvslott under förutsättning att särkullbarnen avstår sin arvslott till fördel för den efterlevande maken. Om särskullbarnen avstår sin arvslott har de i enlighet med 3 kap. 2 § ärvdabalken efterarvsrätt vid den efterlevande makens död.

Sammanfattningsvis: Om din man avlider före dig har din mans barn två alternativ. 1. De välja att ta ut arvet efter sin pappa direkt. 2. De kan välja att avstå sin arvslott till fördel för dig. De har då rätt att få ut arvet efter sin pappa vid din bortgång. Oavsett vilket alternativ din mans barn väljer kommer de därför inte få ta del av ditt arv.

Med vänlig hälsning,

Jakob Borin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1072)
2020-08-10 Får särkullbarn ta del av arvet från pappas nya fru?
2020-08-10 Arv för särkullbarn?
2020-08-07 Hur ärver våra särkullbarn?
2020-07-31 Vilken rätt har min makes tidigare barn att få arv?

Alla besvarade frågor (82701)