Särkullbarns arvsrätt

2015-03-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Jag är gift, min fru har en son från ett tidigare förhållande. Jag har inga barn. Om min fru avlider före mig har hennes son ingen avsikt att ärva henne. Hans avsikt är att vänta till dess att även jag är avliden och då få ut sitt arv.Kan han avstå sitt arv på detta sätt, i väntan på? I så fall ärver han hela kvarlåtenskapen efter sin mor och mig eller måste arvet delas mellan honom och mina bröder? Om detta är möjligt hur förhåller sig arvssituationen om sonen går bort före sin mor? Gäller sonens arvsavstående även gentemot sina egna barn och att även de får vänta på arvet fram till dess att jag är avliden?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Din frus barn från tidigare förhållande/äktenskap kallas särkullbarn. Det stämmer att särkullbarn kan avstå sin rätt att ta ut arv från sin förälder i förmån för sin styvförälder, enligt 3:1 och 3:9 ärvdabalken (1958:637)(ÄB). Om särkullbarnet avstår sin arvslott får den överlevande maken särkullsbarnets andel med fri förfoganderätt, vilket innebär att den överlevande maken får använda pengarna fritt men får inte testamentera bort dem. När den överlevande maken avlider har särkullbarnet, som huvudregel, rätt till lika stor andel som innan även om värdet av boet har ökat. Utgångspunkten är att din frus son ärver sin mors kvarlåtenskap om ni inte har gemensamma barn och din del av kvarlåtenskapen ska gå till dina arvingar. Särkullbarnets barn, dvs. din frus barnbarn måste vänta tills deras förälder har avlidit för att kunna ta del av arvet. Se 3:1 och 3:9 ÄB, här och här

Om din frus son avlider före din fru ärver du hela hennes andel av boet när hon avlider, men du ärver andelen med fri förfoganderätt och när du avlider ska hälften av boet gå till din frus arvingar i första arvsklassen (barn eller barnbarn) eller andra arvsklassen (föräldrar eller syskon eller syskonbarn), enligt 3:2 ÄB (här). Arvsklasserna kan du hitta, här

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1191)
2021-06-23 Vilken betydelse får ett testamente för särkullbarnens arvsrätt?
2021-06-14 Kan efterlevande make vid bodelning välja att behålla sitt giftorättsgods?
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?

Alla besvarade frågor (93333)