Särkullbarns arvslott och efterlevande makes rätt

2016-01-27 i Särkullbarn
FRÅGA
Hur stor del av ett arv är särkullbarnets? Om min make dör före mig och han har en dotter, sk särkullbarn. Hur fördelas arvet? Det finns endast jag, makan, och min mans dotter? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni är gifta ska som huvudregel kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, alltså dig. Men då din make även efterlämnar en bröstarvinge som inte är er gemensamma (särkullbarn) har den dottern rätt till hela (men se nedan) arvet, och kan ta ut det direkt. Dottern kan dock avstå från sin rätt och då kan du få allt.

Om dottern väljer att inte avstå sin arvslott har du alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter din avlidna make, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som du erhöll vid bodelningen eller som utgör din enskilda egendom, motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet som gäller vid tiden för dödsfallet (idag alltså 177 200 kr).

Det jag nu sagt kan givetvis ändras på olika sätt om din make skrivit testamente. Men ett testamente av maken är utan verkan om det skulle inkräkta på din rätt till värdet jag beskrev ovan.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll