Särkullbarns arvslott

2015-10-25 i Särkullbarn
FRÅGA
Vi är två särkullbarn vars far har avlidit. Vår far är gift och hans fru lever. I bouppteckningen fördelas tillgångarna enligt följande:Makens giftorättsgods efter skulder: 1.055.000Makans giftorättsgods efter skulder: 820.000Summa behållning: 1.875.000 kronor.Hur stor del av detta är de båda barnens sammanlagda laglott? Hur mycket pengar har respektive barn rätt till?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Innan arvet kan fördelas, ska först en bodelning göras mellan makarna enligt reglerna som finns gällande detta i äktenskapsbalken (1987:230), se här. Vad jag förstår det som är en sådan ordnad, och summan av båda makarnas tillgångar (efter skulderna dragits av), som i detta fall är 1 875 000 kronor, ska sedan delas mellan makarna, vilket innebär 937 500 kr på "vardera sida" (jag antar att det inte finns något äktenskapsförord som tex gör viss egendom till någon av makarnas enskilda egendom).

Eftersom er far alltså var gift vid tiden för hans dödsfall, har den efterlevande makan rätt till all hans kvarlåtenskap, se ärvdabalken (1958:637) (ÄB) 3 kap. 1 §, här. I samma paragraf nämns dock ett undantag från denna regel som innebär att om den avlidne maken hade bröstarvingar som inte är barn till den efterlevande maken, har dessa rätt att få ut sin arvslott direkt. Detta gäller om inte särkullbarnen väljer att avstå från sin del av sitt arv till förmån för den efterlevande maken till denne också avlider, se ÄB 3 kap. 9 §.

I ert fall innebär det alltså att om ni inte avstår er rätt till arv efter er pappa till förmån för hustrun, har ni rätt att få ut er arvslott direkt nu när er pappa avlidit (detta dock även under förutsättning att det inte finns något testamente som säger att ni endast ska ha rätt till laglotten, vilket är halva arvslotten). Det finns även ett lagstadgade som kallas "basbeloppsregeln", vilken innebär att den efterlevande makan alltid har rätt till egendom till ett värde av 4 gånger gällande prisbasbelopp (4x44 500 kr=178 000 år 2015). Denna regel finner ni i ÄB 3 kap. 1 §.

I detta fall blir alltså er pappas kvarlåtenskap 937 500 kr (om siffrorna här ovan inkluderar all hans egendom och som nämnts under förutsättning att ingen egendom är enskild egendom av kvarlåtenskapen ovan). Eftersom ni är två bröstarvingar har ni rätt till hälften var av detta, det vill säga 468 750 kr vardera.

Kontakta gärna en jurist specialiserad på familjerättsliga frågor om ni behöver ytterligare råd i detta ärende. Hoppas att det i alla fall gav er vägledning i er fråga.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll