Särkullbarns arvslott

Hur stor blir laglott resp arvslott för särkullebarnen när min make går bort? Vi har två gemensamma barn och min make har två särkullebarn. Man makes giftorättsgods är 4 milj. Han har också 1 miljon i enskild egendom. Mitt giftorättsgods är 6 milj och jag har 0,5 milj i enskild egendom. Vill veta hur mycket pengar jag blir skyldig särkullebarnen. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!
Tack för din fråga!

Det första som händer om din make avlider är att en bodelning ska genomföras, vilket alltid sker när ett äktenskap upplöses, se äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Vid bodelning läggs som huvudregel makarnas giftorättsgods samman och fördelas lika mellan parterna. Eftersom du har mer giftorättsgods än din make, är det mer förmånligt för dig att som din andel behålla ditt giftorättsgods i enlighet med ÄktB 12 kap. 2 §. Då kommer någon likadelning inte göras, vilket innebär att bodelningen resulterar i att du behåller dina 6 miljoner och 4 miljoner läggs till den avlidna makens kvarlåtenskap.

Din makes giftorättsgods och hans enskilda egendom utgör hans kvarlåtenskap. Arvet som ska fördelas mellan arvingarna utgör alltså 5 miljoner kr. Gemensamma barn måste vänta på sitt arv efter först avlidna maken tills båda föräldrarna avlidit, men särkullbarnen har alltid rätt att få ut sin arvslott direkt när deras förälder avlider, se ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 §. Särkullbarnens arvslott utgörs av 2/4 av kvarlåtenskapen, dvs. 2.5 miljoner som de får dela lika på. Laglotten utgörs av hälften av arvslotten. Resterande 2.5 miljoner tillfaller dig som efterlevande make.

Om särkullbarnen i enlighet med 3 kap. 9 § väljer att avstå sitt arv till förmån för dig, kommer du att erhålla hela din makes kvarlåtenskap om 5 miljoner. Särkullbarnen har då istället rätt till efterarv när du avlider. Efterarvet är en kvotdel i din kvarlåtenskap när du avlider, se ÄB 3 kap. 2 §. Kvotdelen beräknas enligt följande: efterlevande makes arv / (efterlevande makes arv + efterlevande makes egendom efter bodelning). I eran situation blir kvotdelen därmed 5 milj / (5 milj+6,5 milj) = 10/23. Särkullbarnen har i sådant fall rätt till 10/23 av din kvarlåtenskap när du avlider.

ÄktB hittar du https://lagen.nu/1987:230
ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637

Vänliga hälsningar

Amanda HarryssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”