Särkullbarns arvsätt

Vi har en gemensam dotter och jag har två särkullbarn sedan tidigare.

Har särkullbarn rätt till omedelbart arv om jag dör före min maka?


Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Särkullbarnen har i ditt beskrivna fall rätt att omedelbart få ut sin laglott enligt 3 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). Särkullbarnen kan dock välja att avstå denna rätt till förmån för den efterlevande maken. Särkullbarnen kommer då att var berättigade denna del då den efterlevande maken avlider.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning