Särkullbarns arvrätt och laglottsrätt

2017-02-07 i Särkullbarn
FRÅGA
SärkullsbarnHej,Min Pappa gifte om sig när jag var 2 år och jag fick då två halvsyskon.Mina frågor:Hur blir arvet fördelat på oss 3 barn och hans fru om pappa dör först?Hur blir arvet fördelat om min fars fru dör först?Om jag vill vänta med att få ut mitt arv till min pappas fru också går bort vad borde jag tänka på då och vilka papper behöver signeras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Jag utgår från att du har samma far som dina s.k. halvsyskon.
När någon av makarna går bort ska deras gemensamma egendom delas mellan dem, normalt går hälften till efterlevande make och hälften utgör den bortgångna makens kvarlåtenskap.

Om din far går bort först ska hans kvarlåtenskap fördelas mellan hans arvingar. Som hans närmsta arvingar har ni tre barn rätt till lika delar av arvet. (ÄB 2 kap. 1 §) Eftersom att han är gift har hans fru däremot rätt till makesarv vilket innebär att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla henne med fri förfoganderätt, hon får därmed sälja och ge bort egendomen men inte testamentera bort den. (ÄB 3 kap. 1 §)
Eftersom frun inte är din mor och du är s.k. särkullbarn, har du rätt att direkt begära ut din laglott när din far gått bort, motsvarande halva din arvslott, (ÄB 7 kap. 1 §) resterande halva får du då ut när även frun gått bort. Vill du inte begära ut laglotten, utan vänta och att få ut hela arvet tills frun gått bort kan du avstå från arvet till förmån för frun. (ÄB 3 kap. 9 §) Gällande avståendet finns inga formkrav, utan du kan göra detta muntligen om du så vill. Att rekommendera är dock ett signerat skriftligt arvsavstående där det framgår att du avstår arvet efter din far till dess att hans fru gått bort, till förmån för frun. När frun senare gått bort finns då ingen möjlighet för övriga arvingar att t.ex. hävda att du permanent avstått från din arvsrätt, ett skriftligt avstående ger dig ett bättre bevisläge.
Ni barn får en efterarvsrätt till den andel era respektive arvslotter utgör av fruns totala tillgångar, alltså 1/6 var om du avstår från ditt arv.
När frun gått bort ska arvet efter din far fördelas mellan er barn enligt ovan andelar. Därefter ska arvet efter frun fördelas lika mellan hennes två barn, 1/4 var av de totala tillgångarna. (ÄB 3 kap. 2 §)

Om din fars fru går bort först ska precis som i ovan fall hennes kvarlåtenskap fördelas mellan hennes arvingar, de två barnen har rätt till lika delar. Din far har rätt till makesarv och hela kvarlåtenskapen ska tillfalla honom. Dina två halvsyskon får en efterarvsrätt till 1/4 var av de totala tillgångarna.
När din far gått bort ska arvet efter frun fördelas mellan hennes barn enligt ovan andelar. Därefter ska arvet efter din far fördelas lika mellan alla tre barn, 1/6 av de totala tillgångarna.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1206)
2021-08-04 Har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt?
2021-08-03 Särkullbarns rätt till laglott
2021-08-01 Hur ska arvet fördelas efter att vår far har avlidit? Faderns maka är inte vår moder.
2021-07-31 Kan särkullbarn göra anspråk på kapitalförsäkring som maka fått som förmånstagare?

Alla besvarade frågor (94627)