Särkullbarns arv, efterarv och hur sambos kan ärva varandra

2016-05-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Är sambo med en man. Han har inga barn men jag har 2 stycken barn sedan tidigare. Jag undrar vad som händer med mina barns arv om vi gifter oss? För att jag ska få ärva honom vid ett ev dödsfall så krävs väl att vi måste vara gifta eller så måste han skriva ett testamente där jag får ärva honom annars så tillfaller väl hans arv till hans föräldrar eller syskon? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Om ni gifter er och du avlider är huvudregeln att maken ska ärva dig, 3 kap. 1 § ärvdabalken (här). Det här gäller dock inte eftersom du har särkullbarn. Dina barn har istället rätt att få sitt arv direkt. Särkullbarn betyder att det är barn utanför det aktuella äktenskapet.

Dina barn kan avstå sitt arv till förmån för din make. Då får dina barn sitt arv efter dig när maken avlider, det kallas efterarv. Det här beräknas i andelar, vilket betyder att om det genomförs en bodelning där ni endast har giftorättsgods (dvs ingen enskild egendom) delas all er egendom på hälften och ni tilldelas hälften var. I det fall dina barn avstår sitt arv och maken ärver din kvarlåtenskap består hälften av hans samlade egendom av arvet från dig. Det här kan maken fritt förfoga över men han kan inte testamentera bort det. När maken sedan avlider tilldelas dina barn hälften av makens egendom i form av efterarv, 3 kap. 2 § ärvdabalken (här). Alltså kan efterarvet öka eller minska beroende på hur maken hanterar egendomen. Andelen som utgörs av arvet från dig kan dock skilja sig om ni har enskild egendom.

Precis som du skriver så har sambos ingen arvsrätt. Om din sambo avlider måste ni ha upprättat ett testamente annars ärver i första hans hans föräldrar, 2 kap. 2 § ärvdabalken (här). Är någon eller båda föräldrarna avlidna ärver hans syskon den avlidne förälderns del.

Sammanfattningsvis har sambos ingen arvsrätt. Om ni gifter er ärver ni varandra enligt huvudregeln. Dock har dina barn rätt att få sitt arv när du avlider eftersom de är särkullbarn. Dina barn kan avstå sitt arv till förmån för maken, då ärver barnen istället med efterarv när maken avlider. Om ni inte gifter er och din make dör ärver du om ni har upprättat ett testamente, annars ärver makens föräldrar i första hand.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll