Särkullbarns arsvrätt

2017-05-04 i Särkullbarn
FRÅGA
Ett par är gifta. Båda har 2 barn vardera, inga gemensamma.Tillgångar tillsammans på 2 miljoner.En av dom avlider.Hur fördelas tillgångarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur mycket tillgångar makarna har tillsammans är inte relevant i frågan utan vad som styr arvet är hur stora tillgångar var och en av makarna har.

Endast bröstarvingar ärver sina föräldrar så arvsfrågan uppkommer endast för det barn vars förälder avlider.
Avlider en förälder så har dennes barn rätt att, om barnet vill, begära ut sin laglott direkt, laglotten motsvarar hälften förälderns tillgångar. Den andra hälften äger den kvarlevande maken med fri förfogande rätt.
Fri förfoganderätt innebär att maken har rätt att disponera över pengarna men inte testamentera bort dem.

Så stor del av den efterlevande makens hela egendom som den efterlevande maken fått med fri förfoganderätt efter den avlidne maken vid dödstillfället (exempelvis 25%) ska sedan tillfalla barnet till den först avlidne makens barn vid den efterlevande makens bortgång.

Väljer särkullbarnet att inte begära sin laglott så ärver den efterlevande maken hela den avlidne makens förmögenhet med fri förfogande rätt (exempelvis 50%). När den efterlevande maken sedan går bort så ska då 50 % av den efterlevande makens egendom tillfalla den först avlidne makens barn.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

David McKenzie
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1206)
2021-08-04 Har särkullbarn rätt att få ut sitt arv direkt?
2021-08-03 Särkullbarns rätt till laglott
2021-08-01 Hur ska arvet fördelas efter att vår far har avlidit? Faderns maka är inte vår moder.
2021-07-31 Kan särkullbarn göra anspråk på kapitalförsäkring som maka fått som förmånstagare?

Alla besvarade frågor (94634)