Särkullbarnets arvsrätt ifall det finns testamente

2016-04-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Min pappa är omgift med en kvinna som har två barn sen tidigare.De har en gemensam dotter (halvsyster till mig).De har testamenterat att min halvsyster (deras gemensamma dotter) ska ärva deras fastighet.Har de rätt till det eller kan jag och min styvmors två söner bestrida det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arvs- och testamentsreglerna finner du i ärvdabalken (ÄB) och även bodelningsreglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) är relevanta om arvlåtaren har varit gift. Detta eftersom när en make dör så görs en bodelning först av makarnas tillgångar enligt 9:1 ÄktB. Den delen som tillhör var sin make efter bodelningen kallas för kvarlåtenskap.

Om det finns en efterlevande make går den avlidna makens kvarlåtenskap till den efterlevande som huvudregel. Däremot om den avlidna maken har särkullbarn skall särkullbarnet får sitt arv direkt, före den efterlevande maken, 3:1 ÄB. Eftersom du är ett särkullbarn i det här fallet har du rätt till ditt arv direkt vid din pappas dödsfäll, antigen i form av arvslott alternativt laglott.

Arvslotten är arvet du får om det inte finns några inskränkningar i ditt arv d.v.s. inget testamente som begränsar arvet. Beloppet på din arvslott är 1/2 av din pappas kvarlåtenskap då din pappa har två bröstarvingar (du och din halvsyster då jag antar att du har inga andra syskon), 2:1 ÄB.

Laglotten blir aktuell om din pappa har begränsat ditt arv genom testamente. Beloppet på din laglott är 1/4 av kvarlåtenskapen, alltså hälften av din arvslott (7:1 ÄB), och utgör det belopp som du alltid har rätt till enligt lag oavsett vad testamentet säger. För att få ut laglotten måste du påkalla jämkning i testamente, 7:3 ÄB. Det innebär att även om fastigheten är borttestamenterat kan du få din laglott utifrån fastigheten om din pappa inte har några andra tillgångar för att täcka utbetalningen av laglotten. Däremot om det finns andra tillgångar tillgängliga skall laglotten tas ut från dessa med hänsyn till att det finns ett testament kring fastigheten som är till din halvsysters förmån.

Å andra sidan har din pappa och styvmor i princip frihet att testamentera på det sättet de vill och rätten att testamentera är strikt personligt. Bara om det föreligger en grund som gör testamentet ogiltigt kan det bestridas genom klandertalan, 14:5 ÄB. Ogiltighetsgrunder finns i kap. 13 ÄB och är t.ex. om testamentet var upprättat under påverkan av psykisk störning eller under tvång. Även om formkraven i kap. 10 ÄB inte är uppfyllda är testamentet ogiltigt. Se kap. 13 ÄB för en full lista av grunder.

I undantagsfall kan ett testament vara omedelbart ogiltigt. Ett exempel är om testamentet har förfalskats och ett annat är om testatorn har testamenterat bort egendom som innehas med fri förfoganderätt. Dessa grunder anses dock inte vara så aktuella i det här fallet.

Eftersom dina styvmors söner är särkullbarn till henne gäller i princip allt ovannämnda för de också ifall din styvmor går bort.

Sammanfattningsvis får din pappa och styvmor testamentera fastigheten till din halvsyskon nu under deras livstid. I den mån testamentet inskränker ditt arv vid din pappas dödsfall kan detta ingripas genom att åberopa rätten till arvslott alternativt laglott. Om det skulle föreligga en ogiltighetsgrund kan testamentet klandras genom att väcka klandertalan men detta synes inte vara aktuellt utifrån de omständigheterna som du har givit.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?