Särkullbarnets arvsrätt

2017-12-10 i Särkullbarn
FRÅGA
Min mamma dog 7/12 fick jag veta i går . Har inte haft kontakt med henne sen 2005 Hennes man förbjöd sin bror att berätta för mig men han såg till att jag fick veta ändå. Vad är mina rättigheter nu utifrån dödsfallet? Hon var gift och hade ett gemensamt barn med den person ne, min halvsyster fyra är yngre än jag. Utöver oss hade hon inga barn.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att det inte finns något testamente då du inte nämner något sådant.

Det din mamma lämnade kvar efter att hon gick bort är hennes kvarlåtenskap. Utgångspunkten är att du och din halvsyster ska dela på kvarlåtenskapen och få hälften var. Din mammas man ärver däremot med förtur framför deras gemensamma barn så han kommer att få din halvsysters del av arvet som hon sedan får när han går bort.

Din hälft har du rätt att begära ut direkt. Förutsättningen för att du ska kunna göra det är att din mammas man har egendom till värde av 4 x prisbasbeloppet efter bodelningen som skett till följd av din mammas död och efter arvet han får med förtur framför din halvsyster. I annat fall har han rätt att få så mycket som saknas ur din mammas kvarlåtenskap utöver den del han redan får. Den del som din mammas man i sådana fall ärver (som du egentligen skulle fått) får du sedan i efterarv när han går bort. Detta framgår av 3 kap. 1 § och 3 kap. 2 § Ärvdabalken.

Vi tar ett exempel för att göra det lättare:
Din mamma = A - Din mammas man = B
A efterlämnar 100 000 kr. Alltså ska du och din halvsyster få 50 000 kr vardera.

Efter bodelningen mellan A och B har B 100 000 kr. Eftersom B ärver med förtur framför det gemensamma barnet kommer B ha totalt 150 000 kr. Då prisbasbeloppet ligger på 44 800 i år behöver B ytterligare 29 200 för att komma upp till 4 x prisbasbeloppet (179 200 kr). De 29 200 kr får B ytterligare utav A:s kvarlåtenskap. Du får alltså resterande på 20 800 kr.

Det som B fick av A:s kvarlåtenskap får du sedan i efterarv när B går bort. Efterarvsandelen motsvarar arvet som B fick efter A (det som du skulle fått), dividerat med hans totala egendom efter bodelning + arvskifte, dvs. 29 200/179 200.

Bouppteckning och arvskifte
Först och främst kommer en bouppteckning att upprättas som sedan ska godkännas och skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Här kan du hitta mer information om bouppteckning. Du och din mammas man som har omedelbar rätt till arv utgör dödsbodelägare. Bouppteckningen ska sedan skickas in till skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet och godkännas. Därefter ska arvet fördelas mellan arvingarna vilket kallas för arvskifte och är en privat skriftlig handling som ska godkännas och skrivas under av alla dödsbodelägare. När arvingarna (du och din mammas man) är överens och har godkänt arvskiftet så ska utbetalning ske.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1247)
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?
2021-11-19 Är det särkullbarnen som ärver eller den efterlevande maken?

Alla besvarade frågor (97358)