Särkullbarnet avstod från sitt arv och har dött - är hans arvingar berättigade till efterarv?

Min hustru avled 2017. Som dödsbodelägare fanns hennes son ,särkullbarn. Han avstod från sitt arv. Han avled senare. Är hans arvingar berättigade till efterarv efter min hustru?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken kan särkullbarn avstå från att ta ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken, vilket, innebär att särkullbarnen "skjuter upp" sitt arv till dess att du som deras mors make avlider. Jag kommer i det följande anta att det är vad som skett i det här fallet.

I svensk arvsrätt råder den så kallade istadarätten (2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken). Innebörden av den här principen är att ifall en arvinge avlider, så ska dess barn träda in i dennes ställe som arvingar. Om din avlidnes hustrus barn dött, och detta barn var berättigat till efterarv, så är det istället barnets barn som kommer att få ut arvet efter din död.

Svaret är alltså ja, särkullbarnets arvingar är berättigade till efterarv efter din hustru.

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000