Särkullbarnet avstod från sitt arv och har dött - är hans arvingar berättigade till efterarv?

2020-09-29 i Efterarv
FRÅGA
Min hustru avled 2017. Som dödsbodelägare fanns hennes son ,särkullbarn. Han avstod från sitt arv. Han avled senare. Är hans arvingar berättigade till efterarv efter min hustru?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken kan särkullbarn avstå från att ta ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken, vilket, innebär att särkullbarnen "skjuter upp" sitt arv till dess att du som deras mors make avlider. Jag kommer i det följande anta att det är vad som skett i det här fallet.

I svensk arvsrätt råder den så kallade istadarätten (2 kap. 2 § andra stycket ärvdabalken). Innebörden av den här principen är att ifall en arvinge avlider, så ska dess barn träda in i dennes ställe som arvingar. Om din avlidnes hustrus barn dött, och detta barn var berättigat till efterarv, så är det istället barnets barn som kommer att få ut arvet efter din död.

Svaret är alltså ja, särkullbarnets arvingar är berättigade till efterarv efter din hustru.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (783)
2021-06-14 Efterarv när det finns halvsyskon
2021-06-01 Hur fördelas arvet när efterlevande make har gift om sig?
2021-05-30 Har ett särkullbarn rätt till efterarv efter sin avlidna faders bror?
2021-05-29 Efterlevande makes arvsrätt går före gemensamma barn

Alla besvarade frågor (93111)