Särkullbarnens rätt till laglott

Hej! Min far har gift om sig med en kvinna. Hon har ett barn sen tidigare och min far har två. När de gifte sig bodde hon i en fastighet. De har skrivit i ett testamente om att när han går bort så kommer hon få ha kvar huset. Men kan man i ett testamente skriva bort all min och min brors rätt till arv. Vi vill ju inte i slutändan att allt arv ska gå till hennes barn. Hur fungerar det när man är särkullebarn och om man har skrivit ett testamente. Får inte vi ärva då när hon har gått bort? Och vad får vi ärva när min far har gått bort.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsregler finns i Ärvdabalken (ÄB).

Efterlevande makes arvsrätt

Huvudregeln är att en efterlevande make ärver före bröstarvingar (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Endast särkullbarn kan ta ut sitt arv direkt eller också vänta med det till förmån för den efterlevande maken (3 kap. 9 § ÄB).

Rätt till laglott vid testamente

Bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott som består av halva arvslotten (7 kap.1 § ÄB). Det innebär att endast halva arvslotten kan testamenteras bort. Ett testamente som inskränker denna rätt är dock inte automatiskt ogiltigt. En bröstarvinge måste inom sex månader från delgivningen av testamentet begära jämkning för att få rätt till sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). Viktigt att påpeka är att varje bröstarvinge måste begära jämkning var för sig. En bröstarvinge som inte begär jämkning inom sexmånadersfristen förlorar sin rätt till laglott och testamentet blir giltigt gentemot denne.

Detta gäller i ditt fall

Enligt lag har du och din bror rätt till er laglott (halva arvslotten som delas lika er emellan), oberoende av vad som sägs i testamentet. Om testamentet inskränker er rätt måste ni jämka testamentet för att kunna få ut er laglott. Lägg dock märke till sexmånadersfristen som gäller och det faktum att både du och din bror måste begära jämkning. Eftersom du och din bror beaktas som särkullsbarn har ni rätt att få ut ert arv direkt efter er fars bortgång.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia SlovakRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”