Särkullbarnens rätt att avstå från arv och berättigas till efterarv

Hej Är gift och vi har enbart särkullsbarn. Om min man avlider före mig så vill jag att hans barn skall få ut hela arvet efter honom direkt. Jag vill inte att hans barn väljer att i stället få ut arvet efter honom som efter arv efter att jag avlidit. Kan hans barn ändå välja att få ut sitt arv som efter arv mot min vilja. Allt vi äger är enskild egendom. Vill inte att hans barn skall ha något med mitt arv att göra den dag jag går bort. MVH

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar bestämmelser i ärvdabalken.

Särkullbarnens arvsavstående till förmån för den efterlevande maken

Om arvlåtaren efterlämnar särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv vid arvlåtarens död. Särkullbarnen har även rätt att avstå från att ärva enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken. Enligt paragrafen kommer särkullbarnen då att ha rätt till efterarv vid den efterlevande makens död. 

Sammanfattning

Särkullbarnen har enligt lag rätt att avstå från arv och istället ha rätt till efterarv. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Nora ShamuradRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”