FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn29/06/2016

Särkullbarn under 18 år

Hej! Jag och min blivande man har två barn gemensamt och jag har tre barn till från tidigare äktenskap. Finns det något vi kan göra så att mina tre första barn inte får ut sin arvsrätt före 18 års ålder, utifall att jag dör? För det är väl i annat fall deras pappa som styr över deras del? Tänker så att min blivande man inte hamnar i någon knipa och blir av med hus/bil och liknande.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns i svensk rätt ingen möjlighet att förhindra arvingar att avstå från sin arvsrätt eller att skjuta upp uttagandet av arv. Den andelen som dina barn i det nya äktenskapet ärver kommer din nye make att ta över med fri förfoganderätt. Det innebär att era gemensamma barn tar över egendomen när ni båda har gått bort. Dina barn ur tidigare äktenskap är vad man inom arvsrätten kallar för särkullbarn och har alltid rätt att få ut sitt arv direkt. Om de inte har fyllt 18 år kommer deras andra förälder, som då är deras överförmyndare, ha viss kontroll över tillgångarna, beroende på tillgångarnas värde. Ytterligare information om överförmyndarskapet hittar du här: http://www.konsumenternas.se/spara/spara/spara-till-barn/overformyndarkontroll

Det finns dock ytterligare möjligheter för dig att förfoga över din kvarlåtenskap. Dina barn har nämligen endast tvingande arvsrätt till hälften av din egendom. Därför skulle du kunna tillskriva din nye make upp till hälften av din kvarlåtenskap. Denna kommer han då förfoga över med full äganderätt och även den andelen som tillfaller era gemensamma barn kommer han under sin livstid att förfoga över med fri förfoganderätt.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår expresstjänst, där du får en juridisk utredning av din fråga inom 3 dagar. Expresstjänsten hittar du här: http://lawline.se/ask_a_question/express

Alexander AhlfontRådgivare