Särkullbarn, testamente och enskild egendom

2017-10-12 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Jag och min fru, gifta sedan 5 år. inga gemensamma barn men jag har 4 barn från tidigare äktenskap och min fru har 2 barn. Vi står med 50% var i vår fastighet. Min inkomst är ca 3 gånger min frus, har så alltid varit. Jag har ett sparkapital på banken i konton som jag står på. Jag har även fått ut en försäkring efter min far där det står att den är min "enskilda egendom".Vad händer när någon av oss dör? Hur kommer fastighet och pengar att fördelas vid arvet? Kommer den av oss som blir kvar att bli tvingad att lösa ut barnen och i så fall i vilken omfattning? Går det att skriva ett testamente som gör att vi kan som det hette för vara kvar i "orubbat bo"?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Makar har arvsrätt efter varandra, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken. Makar ärver före gemensamma barn, men särkullbarn till den först avlidne maken har rätt att få ut hela sitt arv efter dennes bortgång, och då som minst laglotten, vilket är halva arvslotten och det minimum barn har rätt till genom lag, se 7 kap. 1 § ärvdabalken. Bröstarvingar har alltså alltid rätt till sin laglott, och den andra halvan kan testamenteras bort till någon annan om så önskas. Om ett särkullbarn till den först avlidne maken bara får ut sin laglott innebär det alltså att den andra hälften har tillfallit någon annan genom testamente. En arvlåtare har full rätt att göra detta och en bröstarvinge kan inte klandra ett testamente om denne redan fått ut sin laglott.

Det går dock att ordna ett efterarv efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens död, vilket skulle innebära att särkullbarnen får ut hela sin arvslott och inte bara laglotten. Ni skulle kunna skriva ett inbördes testamente ungefär så här: "Särkullbarnens arvslott ska tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Om ett särkullbarn vill begära ut sin laglott ska det som återstår av särkullbarnets arvslott, efter att laglotten har utgått, tillfalla den efterlevande maken med fri förfoganderätt". Enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken kan särkullbarn välja att göra ett arvsavstående vilket innebär att de får rätt till efterarv efter att den efterlevande maken också har gått bort. Efterarv räknas som en kvotdel efter det som är kvar. Den här rätten till efterarv till särkullbarn uppkommer alltså bara om det finns ett testamente som ger fri förfoganderätt till den efterlevande maken. Den make som ärver med fri förfoganderätt har inte rätt att testamentera bort egendom men får förfoga över den genom s.k livrättshandlingar.

Angående enskild egendom ska det stå genom gåvobrev eller testamente att det är enskild egendom. All annan egendom förutom enskild egendom kommer att räknas som giftorättsgods och räknas in som en klump och sedan delas efter arvsberättigade, så det kan vara värt att fundera på vad som räknas in som vad och hur det kommer påverka den efterlevande maken särskilt eftersom ni har olika inkomster och tillgångar. Dessutom är det värt att fundera över utifrån särkullbarnens arvsrätt, eftersom de inte ärver er båda kommer de ärva olika och det kanske ni inte vill.

Behöver ni ytterligare hjälp med att utforma ett testamente så kan ni vända er till någon av Lawlines jurister. Du kan boka tid på ett kontor nära dig här.

Vänligen,

Hanna Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1223)
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?
2021-09-14 Vad händer om en make dör och har särkullbarn?
2021-09-14 ​Kan den efterlevande maken/makan bo kvar i det gemensamma huset när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95697)