Särkullbarn samt skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt

2017-09-01 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, Jag och min fru skall upprätta inbördes testamente vi har särkulle barn båda två. Vi har inget äktenskapsförord. Vi äger några fastigheter tillsammans. Vi vill att den överlevande ska kunna sitta kvar utan några större förändringar. Vi är överens om att antingen ge den överlevande fri förfoganderätt eller full äganderätt vad är skillnaden? Vi vill ge varandra handlingsfrihet vid den enes bortgång.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler angående testamente återfinns i ärvdabalken(ÄB).

Ett testamente där det står att särkullbarn ska vänta med att ta ut sitt arv tills båda makarna dör är inte tvingande när särkullbarnets förälder dör. Ett särkullbarn har nämligen alltid rätt att få ut sitt arv när ena föräldern dör, till skillnad från gemensamma barn som måste vänta tills båda föräldrarna dör. Ett sådant testamente är endast ett önskemål att särkullbarnet enligt 3 kap 1§ st. 1 ÄB och 3 kap 9§ ÄB ska avstå sitt arv till förmån för efterlevande make. Särkullbarnet har då rätt till del av den efterlevande makens bo enligt bestämmelsen i 3 kap 2 § ÄB.

Särkullbarnet kan välja att begära jämkning av testamentet om hen inte vill vänta med att få ut sitt arv enligt 7 kap 3 § ÄB. Särkullbarnet har då rätt till sin laglott, som är hälften av arvslotten enligt 7 kap 1 § ÄB. Så om exv. särkullbarnet skulle haft rätt till 10 000kr som arvslott (om testamentet ej fanns) så får hen rätt till 5 000kr om hen jämkar testamentet.

Skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt är följande:

Vid fri förfoganderätt får den efterlevande maken spendera/sälja egendomen precis som denne vill, men med vissa begränsningar. Den efterlevande maken får exv. inte skänka bort en stor del av arvet i gåva eller testamentera bort egendomen. Detta p.g.a att arvet efter den förste avlidne maken ska fördelas till dennes arvingar när den efterlevande maken går bort.

Vid full äganderätt får den efterlevande maken göra vad den vill med arvet. Alltså även testamentera och ge bort egendomen utan att ta hänsyn till den förste avlidne makens arvingar.

Det säkraste för särkullbarnen är alltså fri förfoganderätt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1199)
2021-07-28 Min mor har gått bort, kan hennes man behålla alla hennes pengar?
2021-07-28 Det finns obetalda räkningar och särkullbarn, hur fördelas arvet?
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt
2021-07-09 Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?

Alla besvarade frågor (94334)